H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
22.3 - 22.4.2018

ELISABETH WERP                           

malerier

Haugesund Kunstforening har gleden av å invitere til nye utstillinger med malerier av Elisabeth Werp og grafikk av Søssa Magnus. Velkommen til utstillingsåpning i Haugesund Billedgalleri torsdag 22. mars kl. 18.00. Utstillingene åpnes av styreleder Mona Elin Aarø. Alle hjertelig velkommen!

Elisabeth Werp, en av landets ledende samtidskunstnere, stiller ut i Haugesund Kunstforening i mars og april måned. Werp er blitt kjent for sine symbolsk realistiske arbeider. Hun har utviklet en helt spesiell og umiskjennelig stil der teknikk og symbolikk glir i hverandre i et symbiotisk formuttrykk. Motivene er drømmeaktige, symbolske, figurative, men med et abstrakt innhold. Et sykkelhjul skildrer ikke nødvendigvis et hjul, men det evig tilbakevendende. Et gammelt bord og stol er ikke møbler, men tydelige tegn på menneskers tilstedeværelse og undring over det liv som var her, er her, eller skal komme tilbake.

Når jeg anvender symboler og metaforer er det ikke jeg som står i et rom og konstruerer en idé eller et konsept, men gjenstander og motiver som møter meg der ute i livet. En forlatt stol jeg går forbi kan fortelle meg om flyktighet, lengsel - og gi gjenklang til noe som allerede bor i meg. Grunntonen i meg selv lengter etter noe konkret som den kan visualisere seg gjennom. Klokken på en vegg med sine ensomme hjerteslag slår i takt med min egen ensomhet, og vissheten om livets flyktighet får kraft i maleriene mine. (Elisabeth Werp)

De symbolske dybdene i maleriene kommer ikke minst til uttrykk i de mange og dype lag av maling, metaller og stoffer som kunstneren benytter i maleriene. Lag på lag av kullstift, maling, tempera, aske, marmorstøv, bly, karborundum, sink, kjemikalier og metallstøv gir stofflige dybder, mens krakeleringer, etsning, skraping og brenning setter disse lagene i spenningsforhold til hverandre. Elisabeth Werp benytter teknikker som har vært i bruk helt siden renessansen. Herfra henter hun også fram en sanselighet som en gang var, og som fortsatt er til stede i vårt århundre.

Elisabeth Werp (f. 1958) er utdannet ved Statens Håndverks- og kunstindustriskole i Oslo (1984-88) og ved Statens Kunstakademi (1988-92). Hun har hatt en lang rekke utstillinger og bla. separatutstillinger på Henie Onstad Kunstsenter (2000), Stenersenmuseet, Oslo (2006, 2013), Blaafarveverket (2014), Telemarksgalleriet (2015) og Hadeland Glassverk (2017).

Les mer om Elisabeth Werp: http://www.elisabethwerp.com/

Fotodokumentasjon: Haugesund Kunstforening/Gunvor Saltvik