H A U G E S U N D  K U N S T F O R E N I N G
01.11-15.12.2013

Haugesund Kunstforening feirer 100 år i år og benytter anledningen til å se hundre år inn i framtiden! Vi har gleden av å presentere «2113», en omfattende utstilling med bidrag fra 30 kunstnere med tilknytning til Haugalandet. 

"2113"

Haugesund kunstforening markerer 100 års jubileum i år. I hundre år har Haugesund Kunstforening arbeidet for et aktivt kunstliv på Haugalandet, og for at alle, store og små, skal ha mulighet til å se og oppleve kunst av både regionalt og nasjonalt format. Hundreåringen er blitt landets største med over 800 medlemmer, en av landets eldste, og en av de mest aktive kunstforeningene i landet. Jubileumsåret er markert med ulike prosjekter og arrangementer året gjennom. Fra den 1. november til den 15. desember 2013, vises utstillingen "2113" i Haugesund Billedgalleri.
 

Prosjektbeskrivelse:
Utgangspunktet for prosjektet "2113" var at Kunstforeningen ønsket å se hundre år inn i framtiden. Hvordan ser den ut? Hvordan forholder vi oss til et framtidsperspektiv? En ganske vid problemstilling som omfatter en refleksjon om TID. Kunstnere med tilknytning til Haugalandet ble invitert til å formidle sin tolkning av 2113". Invitasjonen var ledsaget av to fiktive brev redigert av filosofene Olav Østensjø Øvrebø og Kathrine Wegner Skjølingstad, begge fra Haugesund. Disse brevene skulle skildre mulige måter å forholde seg til fortiden og framtiden på, gjennom en korrespondanse mellom to gode venner i 2113, Aurelia og Harald Mohammad. De to forundres over en framtidsvisjon for Haugesund skrevet i 2011. Det er kommet inn 25 prosjektforslag av til sammen 30 kunstnere. Med sine egne kunstneriske uttrykk og personlige prioriteringer i tolkningen av "2113", viser kunstnerne oss ulike innfallsvinkler i møtet med et framtidsperspektiv, og forskjellige karakteriseringer av tid i mer
generell forstand: tid som forandring, destruksjon, død, rytme, nostalgi, varighet, evighet … 

Parallelt med disse 25 prosjektene, vises også prosjektet "Klokka 2113". Her kan publikum delta i utstillingen ved å prøve å samle 2113 klokker av ulike typer i løpet av utstillingsperioden.

Det gis ut en katalog i papirformat, og prosjektet har en egen hjemmeside: www.2113.no, der kunstnerne som deltar i "2113" viser ulike dokumenter om verkene og egen kunstnerisk virksomhet.
Utstillingen åpnes av fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen, fredag 1. november kl. 18.00. I løpet av kvelden annonseres også vinneren av årets kunstnerpris. Prisen er på kr. 20 000,-. Juryen består av Jørund Aase Falkenberg og Geir Haraldseth.

Praktiske opplysninger:
For mer informasjon kontakt: Sylvain Berland (sylvainberland.link@gmail.com), eller Grethe Lunde Øvrebø (grethe.lunde.ovrebo@haugesund.kommune.no, tlf: 52 74 41 80)