H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
10.2-12.3.2017

CATRine thorstensen Sal 2           

(OUT OF THE) ordinary

Haugesund Kunstforening ønsker velkommen til åpning av nye utstillinger med Terje Meidell Skare (maleri, tegning) i sal 1 og Catrine Thorstensen (tegning, 3D-animasjon) i sal 2. Velkommen til utstillingsåpning i Haugesund Billedgalleri fredag 10. februar kl. 18.00.

Catrine Thorstensen                    (Out of the) Ordinary

Sal 2

Catrine Thorstensen (f. 1972, bosatt i Oslo) har det siste tiåret gjort seg bemerket i kunst-Norge med sine animasjoner og tegninger. Tematisk kretser utstillingen, som er laget til Haugesund Kunstforening, rundt temaet naturopplevelser. Naturopplevelser kan være så mangt, fra det enkle og hverdagslige, til det overveldende og mer spektakulære. Utstillingen (Out of the) Ordinary består av nye verk som alle har utgangspunkt i møter med natur, der både følelser og nøktern observasjon er tilstede, og der refleksjoner over mer alvorlige temaer blandes med lek og assossiasjoner. 

I både tegninger og video framstilles motiver isolert fra sine omgivelser. Når noe tas ut av sin naturlige sammenheng, kan det oppleves mer konsentrert og åpne for nye perspektiver. Som i «Balbina portraits», en serie blyanttegninger av trestammer fra «den døde skogen» i Balbinasjøen midt i Amazonas. Dette er et enormt område med regnskog som ble lagt under vann da et omstridt vannkraftverk ble bygget på slutten av 80-tallet. Tegningene er basert på kunstnerens egne fotografier tatt under båtturer på innsjøen i 2015, og kan ses som portretter av utvalgte representanter for de millioner trær som ikke ble ansett for bryet verdt å hugge før oppdemmingen, og nå står som spøkelser med nakne stammer og brukne greiner i langsom nedbrytning.

Avslutning av et livsløp er også et tema i videoen Reanimate Me, hvor hovedkarakteren er en 3d-animert, død stankelbein. Arten lever kun få dager som voksent insekt, og helt på tampen kan de noen ganger ses liggende med de lange beinene i en kaotisk krusedull, kanskje med enkelte rytmiske rykninger. Et dødt insekt i en vinduskarm regnes vel ikke som den helt store naturopplevelsen, men ved å omstille blikket en smule, ble det litt ekle lille «liket» til en fin liten strektegning, som kunne fortjene et nytt og lengre liv. Ved å sette mange slike positurer etter hverandre skapes bevegelse, som etter hvert går over i en drømmelignende sekvens eller dans. Lydsporet, «Kongrove», er laget av komponist og sanger Hildegunn Hovde.

Et av de mest vanlige, men også mest oversette, innslag av natur i byen er duer. Også i den ornitologiske litteraturen har bydua ofte blitt utelatt. Det er lett å se paralleller til andre grupper i samfunnet, der noen liksom teller mer med enn andre. Tusjtegningene i serien «Negative drawings» viser utsnitt av individuelle mønstervariasjoner i fjærdrakten, gjengitt i sort/hvitt.

Catrine Thorstensen er utdannet ved Institutt for Farge ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun har tidligere hatt separatutstillinger blant annet ved Tegnerforbundet, Kunstnersenteret i Buskerud og Oslo Kunstforening, og har deltatt på kollektivutstillinger som Tegnebiennalen og Høstutstillingen.

For mer informasjon om Catrine Thorstensen: http://www.catrine.no/.

Utstillingen er støttet av Statens utstillingsstipend og Norske Kunstforeninger

Fotodokumentasjon: Haugesund Kunstforening/Gunvor Saltvik