HAUGESUND BILLEDGALLERI

EVENTYRLIG – gamle fortellinger i ny drakt
19.januar - 2.mars 2014

Nasjonalmuseet gjester Haugesund Billedgalleri med en vandreutstilling om eventyr og eventyrillustrasjoner før og nå. Vi tror at alle trinn i grunnskolen og videregående skole vil kunne utvikle sin estetiske kompetanse ved å besøke utstillingen. I de nærmeste ukene skal elever fra videregående skoler på Haugalandet, samt alle 5. klassingene i Haugesund, på workshop i Haugesund Billedgalleri.I forbindelse med 200-årsjubileet for Peter Christen Asbjørnsens (1812–1885) og Jørgen Moes fødsel (1813–1882) har Nasjonalmuseet laget denne utstillingen, inspirert av museets egen samling av eventyr-tegninger. Med utstillingen ønsker vi å rette oppmerksomheten mot illustrasjonene til de norske folkeeventyrene som en viktig del av norsk kulturarv og som et høydepunkt i norsk illustrasjonskunsts historie. I utstillingen «Eventyrlig. Gamle fortellinger i ny drakt», knyttes Theodor Kittelsens og Erik Werenskiolds illustrasjoner til Asbjørnsen og Moes folkeeventyr til samtidige kunstneres visuelle tolkninger av de samme eventyrene. Rune Johan Andersson, Finn Graff, Harald Nordberg og Annine Qvale føyer seg inn i rekken av illustratører som har gitt eventyrfortellingene nye billedlige fortolkninger. Kjennskap til de klassiske illustrasjonene bidrar til økt bevissthet om denne delen av norsk kunsthistorie, og sammenstillingen med de nyere illustrasjonene vil kunne inspirere unge kunstnere slik at den verdifulle illustrasjonstradisjonen vil leve videre hos nye generasjoner.Kunnskap om eventyrtegningene vil også gi barn og unge kulturforståelse og trening i visuell kommunikasjon. Det er en tett forbindelse mellom det talte, det skrevne og det bildemessige i symbiosen «illustrerte folkeeventyr».Utstillingen vises i Kraftsalen i Haugesund Billedgalleri og er åpen t.o.m. søndag 2. mars 2014.