H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
20.10 - 12.11.2017

GISKE SIGMUNDSTAD    Sal 2           

de letende

Haugesund Kunstforening ønsker velkommen til åpning av maleriutstilling av Simon Nicholas og utstillingen DE LETENDE av Giske Sigmundstad. Utstillingene åpnes av Susanne Svenseid, direktør for Norske Kunstforeninger. Velkommen til Haugesund Billedgalleri fredag 20. oktober kl. 18.00!

Giske Sigmundstad viser utstillingen «De letende» i sal 2 i Haugesund Kunstforening. Reisen har lenge vært et sentralt tema i Sigmundstads arbeider. Den forrige utstillingen hennes handlet mest om mennesker som hadde slått midlertidig leir. Utstillingen «De letende» er en videreføring av dette temaet. Skikkelsene i motivene er på utkikk, de speider, graver i bakken, de ser etter muligheter, de ser etter noe.

Arbeidene til Sigmundstad består av flere serier og enkeltarbeider i teknikken etsning. De fleste arbeidene er i farger, enkelte er i svart/hvitt. Tilnærmingen til grafikken er personlig, og preget av hennes bakgrunn som maler. Teknikken er tidkrevende, platene etses i flere omganger. Farger og valører danner sjikt, og nye farger oppstår. Sigmundstad forener det grafiske og maleriske utrykket. Grafikkmediets muligheter for lys- og skyggevirkninger benyttes, noe som forsterker og gir dynamikk til motivene.

Til utstillingen er det laget en kort film.  Filmen er fra kunstnerens verksted, og her forteller hun om bakgrunnen for arbeidene, samtidig som arbeidsprosessen formidles.

Giske Sigmundstad (f. 1965) er utdannet ved Statens Håndverk og Kunstindustriskole, Oslo Tegne- og maleskole, og Fortman Studio, Firenze. Hun har hatt en lang rekke separat- og kollektiv utstillinger i inn og utland, og mottatt flere priser for sine arbeider. Sigmundstad er innkjøpt til flere private samlinger og Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

For mer informasjon om Giske Sigmundstad: www.giskesigmundstad.com

Fotodokumentasjon: Haugesund Kunstforening/Gunvor Saltvik