H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
6.1-5.2.2017

GISLE HARR/JANNICKE LIE  Sal 2        

Sammenstillinger

Fra Sci-fi, tegneserie- og spill-estetikk utført i tradisjonell billedvev, til skulpturelle hverdagshelter og lys- og skyggespill-installasjoner. Haugesund Kunstforening starter det nye året med utstillinger av Kristin Sæterdal (billedvev) i sal 1 og Gisle Harr(skulptur, skisser og collager)/Jannicke Lie (installasjon) i sal 2. Velkommen til utstillingsåpning i Haugesund Billedgalleri fredag 6. januar kl. 18.00.

Gisle Harr/Jannicke Lie                              Sammenstillinger

Sal 2

Gisle Harr (f. 1966 Harstad/Oslo) er blant annet kjent for sine malte skulpturer i forskjellige størrelser, fra miniatyrformat til over naturlig størrelse. Skulpturene framstiller ofte mennesker; hverdagshelter, historiske personer eller populærkulturelle figurer.  Enkelte kan også ha selvbiografiske trekk, eller de kan ta form av hverdagsobjekter med referanser til kunstnerens liv.

I utstillingen i Haugesund Kunstforening viser Harr nye skulpturer i materialer som gips og epoxy samt skisser, malerier og fotografier. Både skulpturene og veggarbeidene representerer ulike stadier, retninger og arbeidsmetoder i Harrs kunstneriske prosess. Ved å kombinere det to- og tredimensjonale, skaper utstillingen interessante sammenhenger mellom de utstilte arbeidene. Sammenvevingen av ferdige arbeider og skisser løfter frem den kunstneriske prosessen som noe med verdi i seg selv, samtidig som den gir oss et innblikk i de ulike metodene og materialene på veien til et kunstnerisk utrykk.

Gisle Harr er uteksaminert fra Statens kunstakademi i 1998, og har siden hatt en rekke gruppe og separatutstillinger ved blant annet; Høstutstillingen, Riksutstillinger, Galleri F15, Henie Onstad Kunstsenter, Oslo Kunstforening, Museet KUBE og Kunstnerforbundet. Harr er i perioder aktiv innen undervisning og formidling av kunst. Han har også lenge vært engasjert i kunstpolitikk, eksempelvis som styreleder i Norsk billedhoggerforening (2011-14) men også gjennom sitt virke som skribent i aviser og tidsskrifter. Han har vært en viktig talsmann for kunstneres mulighet til å intervenere i samfunnsutviklingen og skape sosial endring.

Jannicke Lie (f. 1968, Karmøy/Oslo) sine arbeider handler om spillet mellom lys og skygge. Ved bruk av lys og optiske virkemidler undersøker og bearbeider kunstneren skyggebilder, speilinger og refleksjoner som oppstår i møtet mellom lys og objekt. Kunstneren ønsker å vekke betrakterens nysgjerrighet og undring. Arbeidet er beslektet med teaterets bruk av lys som et redskap for å utdype tid og rom. Verkene kan fremstå som bevegelige lys- og skyggeformasjoner, der betrakteren kan interagere med- og påvirke verket.  Menneskets søken etter å forstå inspirerer kunstneren i arbeidsprosessen.

Jannicke Lie er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, Gerrit Rietveldt Academie, Amsterdam (utvekslingsstudent ved institutt for Scenografi) og Royal Academie of dramatic art, London, scenografi. Hun har hatt utstillinger i Carl Berner prosjektrom (2012), Haugesund Billedgalleri (2005) og Galleri RAM, Oslo (2002). Hun deltok også på Haugesund Kunstforenings jubileumsutstilling i 2013, hvor hun vant pris for beste verk. 

For mer informasjon om Gisle Harr: https://gisleharr.com
For mer informasjon om Jannicke Lie: www.jalie.no

Fotodokumentasjon: Gunvor Saltvik