H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
12.2-13.3.2016

HARALD FENN     Sal 1           

maleri, grafikk

Harald Fenn (1963) er en av vårt lands sentrale kunstnere. Han har markert seg med malerier uten spor av penselstrøk, utført med airbrush og sprøytepistol på finér. Harald Fenns arbeider tilhører landskapstradisjonen, men han skaper ikke tradisjonelle landskapsmalerier. Han forholder seg til maleriets ulike tradisjoner, og bildene hans rommer diskusjoner og refleksjoner rundt maleriets egenskaper og muligheter. Figurative landskapsskildringer danner det grunnleggende elementet i bildene til Fenn, og disse brytes opp av mer abstrakte fargefelt som markerer bildets flate. Han går aktivt inn i motsetningspar som natur/kultur, dybde/flate og kaos/orden, og bruker disse for å peke på det kulturelle blikket på naturen.

Harald Fenn har en intellektuell tilnærming til maleriet, med mer og mindre åpenbare kunsthistoriske- og teoretiske referanser. Samtidig gir hans malerier betrakteren en høyst visuell og direkte sanselig erfaring gjennom de sterke visuelle virkemidlene han benytter.

Harald Fenn har i løpet av de siste årene stilt ut i gallerier og museer i Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen. Han er kjøpt inn av Museet for samtidskunst, Astrup Fearnley-museet, Sørlandets kunstmuseum, Statoil, KLP, Hydro, Nordea i tillegg til en rekke private samlinger. Fenn er utdannet ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole og Statens Kunstakademi.

Utstillingen er støttet av Norske Kunstforeninger

Les mer: www.haraldfenn.no

Fotodokumentasjon: Gunvor Saltvik