H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
20.2 - 23.3.2015

Hebe camilla Wathne                        Sal 1             

lyden av lys

Haugesund Kunstforening har gleden av å invitere til åpning av to separatutstillinger. Lydskulptur, foto og tegning av Hebe Camilla Wathne og tegninger i store format ved Margreta Stølen. Velkommen til vernissasje fredag 20. februar kl. 18.00 i Haugesund Billedgalleri.

Hebe Camilla Wathne (f. 1977, Stavanger) leter etter fortellende strukturer i ulike medier og materialer, som kan iscenesette prosesser der mangfold, økologi og forholdet mellom menneske og natur tematiseres. Med utgangspunkt i forskningsrelaterte og intuitive arbeidsmetoder forsøker kunstneren å nærme seg de usynlige lagene av virkeligheten. Intensjonen er å stille spørsmål og vekke undring overfor vårt forhold til naturen og den verden som omgir oss.

I prosjektet Lyden av lys har Wathne tatt i bruk lydopptak fra universet, og utforsket hvordan mønstre og formasjoner blir synlige når lydene projiseres via høyttaler gjennom vann. Mønstrene som kommer ti l syne overføres til tegning og foto, og settes inn i ulike systemer og billedrekker. Lydskulpturene er kilden til billedmaterialet og inneholder lydspor fra solen, jordens magnetfelt og ekko fra «big bang», den kosmiske bakgrunnsstrålingen.

En del av arbeidet med prosjektet har handlet om en søken etter de billedrom som oppstår i skjæringspunktet mellom lyd, bevegelse og materie. Hva skjuler seg i disse billedrommene? Og hvilke visuelle elementer finnes der? Hva slags informasjon og signaler kan de inneholde? Har de noe å fortelle oss? Spør kunstneren.

Hebe Camilla Wathne har sin master fra Kunsthøgskolen i Bergen (2001-04), avd. for kunst. Hun har i tillegg studert ved Glasgow School of Art og ved Camberwell College of Art, London, avd. for skulptur. Hun har deltatt på Høstutstillingen i 2008 og på Vestlandsutstillingen i 2012. I tillegg til å ha deltatt på en rekke kollektivutstillinger har hun også hatt separatutstillinger på Otto-huset i Finnøy (2012) og på Trykk 17, Stavanger (2011).

Utstillingen er støttet av Norske Kunstforeninger.

Tekst av Jørund Aase Falkenberg

Fotodokumentasjon: Gunvor Saltvik