H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
16.2 - 18.3.2018

HEDVIG biong               om å ønske andre vondt          

malerier

Haugesund Kunstforening byr på store følelsesmessige spenn; fra nonfigurative, monumentale malerier av Anne-Kjersti Hermanrud til en billedserie av Hedvig Biong som handler om vold. Velkommen til utstillingsåpning i Haugesund Billedgalleri fredag 16. februar kl. 18.00. Utstillingene åpnes av gallerileder Grethe Lunde Øvrebø

Om å ønske andre vondt er en serie bestående av tegning, maleri og fotografi som omhandler de destruktive og voldelige sidene i mennesket, og setter spørsmålstegn ved hvilke spor som blir igjen i etterkant. Flere av verkene er basert på personlig fotografisk materiale og malt på funnet bygningsmateriale. Gjennom prosjektet utforsker kunstneren hvordan maleri og fotografi forholder seg forskjellig til tid og representasjon av virkeligheten, hvor ønsket om hevn eller lysten til å skade andre gjennom onde handlinger har dannet grunnlaget for verkene.

Videre omhandler Om å ønske andre vondt tematikk knyttet til skyld, sårbarhet, samvittighet og straff med den hjemlige sfæren som et tilbakevennende motiv. Hjemmet kan være en trygg sone, samtidig som det er åstedet for de fleste voldsepisoder i nære relasjoner.

«Det er de destruktive sidene i mennesket og konsekvensene av dette som danner et grunnlag       for prosjektet. -Hvordan oppfører mennesker seg i tidsrommet etter en voldshandling og inntil           det eventuelt blir oppdaget? -Hvordan påvirkes man av voldelige situasjoner, hvilke spor blir igjen på huden og hvilke bak huden? «Om å ønske andre vondt» har flere parallelle fortellinger, hvor det trekkes linjer fra verdenshistorien og til personlige erfaringer, hvor hendelser som aldri burde ha funnet sted kan få en plass til bearbeidelse.» (Hedvig Biong)

Maleriene er også utprøvinger av hva som skjer når figurative motiver settes opp mot abstrakte former. Mens fotografiet alltid har en klar linje til et bestemt sted og tidspunkt i fortiden, gir maleriet rom til forenkling og abstraksjon. Biong vil lage malerier av det man ikke kan se og ikke får se. Det er i tomrommet rundt motivene innholdet ligger. I alt det man ikke blir fortalt. Alt som er utelatt. Tilstedeværelsen av det som mangler.

«Jeg er interessert i de fysiske aspektene ved straff, som jeg også er interessert i de fysiske aspektene ved maleriet, og skapelsen ved maleriet. Prosjektet ble påbegynt i 2010 og har stort sett vært pakket ned siden 2011. Det har vært et helvete å åpne det opp igjen», sier Hedvig Biong.

Hedvig Biong (f. 1985) er utdannet ved Kunstakademiene i Bergen og i Tromsø. Hun har deltatt på en lang rekke utstillinger i inn- og utland og i 2013 mottok hun ett 1-årig arbeidsstipend fra Billedkunstnernes vederlagsfond.

Utstillingen er støttet av Kulturrådets Utstillingsstipend.