H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
18.9-11.10

Hennie Ann isdahl                     Sal 1           

neoEgo

Haugesund Kunstforening har gleden av å invitere til åpning av separatutstillingen «NeoEgo» (skulptur, maleri, maleriinstallasjon) av Hennie Ann Isdahl. Velkommen til vernissasje fredag 18. september kl. 18.00 i Haugesund Billedgalleri. 

Hennie Ann Isdahl (f. 1955) er opprinnelig fra Karmøy, men bor og arbeider i dag i Oslo. Hun er utdannet ved Ecole Nationnale Superieure des Beaux-Arts i Paris (1986), Bergen kunsthåndverkskole (1981-1985) og ved Vestlandets kunstakademi (1976-81).

Isdahl benytter ofte det hun kaller «abstrahert arkitektur» som inspirasjon for arbeidene sine. I og med at hun bor i Oslo vil utstillingen preget av det. Hun lar seg inspirere av; flater, farger, rom, perspektiv, lys, skygge, trapper og negative rom. Former hun omgir seg med og observerer i det daglige. 

Utstillingen viser arbeider laget i løpet av 2014 og 2015. Proporsjoner og farger er viktige elementer i arbeidene til Isdahl. Særlig fargen har betydning for å gi identitet til formen. Arbeidsmetoden til Isdahl er en kombinasjon av kontroll og tilfeldighet: «I tilfeldigheten ligger følsomheten, man må «se» hva som skjer, og kontrollen ligger i å bestemme hva dette skal bli», sier Hennie Ann Isdahl. Hennes verk er ofte monokrome (ensfargede) og alltid rene og sobre i uttrykket. Det finnes en lekenhet i arbeidene samtidig som de er stramme i uttrykket. Verkene til Isdahl åpner for mange tolkningsmuliigheter og de er "snop" for øyet!

Isdahl har flere ganger deltatt på Høstutstillingen, Vestlandsutstillingen og Østlandsutstillingen. Hun har deltatt på utstillinger i bl.a.: Unge Kunstnernes Samfund, LNM, Oslo Kunstforening, Gøteborg Kunstmuseum, Nasjonalmuseet for Kunst, Galleri F 15, Akershus kunstsenter, Kunstnerforbundet, Lillehammer kunstmuseum, Trondheim Kunstmuseum, Bergen Kunstmuseum, Haugesund Billedgalleri, Zoellner Gallery, USA og Tromsø Kunstforening. 

Isdahl har utført flere utsmykkingsoppdrag som: Helleren svømmeanlegg og Amalie Skrams videregående skole i Bergen, Psykologisk Institutt, UIO. 
Hun er innkjøpt av: LUAG Collection, PA, USA. Museet for samtidskunst, Statoil Gullfaks C, Aker Stord, Bergen Kino, og av private samlere. Isdahl har vært kurator for Vestlandsutstillingen og LNM jubileumsutstilling. Hun jobber som universitetslektor i kunstfag på Universitetet på Ås. Isdahl har mottatt en rekke prosjekttilskudd og kunstnerstipender og ble i 2008 tildelt Garantiinntekt. http://www.isdahl.info/ Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd (www.norskkulturrad.no

Fotodokumentasjon: Gunvor Saltvik