HAUGESUND BILLEDGALLERI

17.01 - 17.05.2014

I gode hender - et konserveringsprosjekt i anledning Grunnlovsjubileet 1814-2014

Kan et ødelagt maleri bli så godt som nytt?
Haugesund Billedgalleris bidrag til feiringen av Grunnlovsjubileet i 2014 er restaureringen
av oljemaleriet «Haraldstøtta», malt av Ole Frøvig i 1912.

Historikk
«Haraldstøtta» ble i sin tid malt på bestilling av skolebestyrer Helge Nesheim. I 2006 gav Selma og Helge Nesheim med familie, maleriet i gave til Haugesund Billedgalleri.

Kunstmuseet har svært få bilder av Haraldstøtta og ingen andre gjengivelser kan måle seg med det format og den kunstneriske utførelsen prestert av Ole Frøvig. Maleriet er et viktig kunst- og kultur-historisk dokument. Det forteller om et kulturlandskap i endring og om folkets bevissthet om Haraldstøtta som nasjonalt symbol for rikssamlingen.

Verket ble malt 40 år etter at riksmonumentet Haraldstøtta ble reist i 1872. Gjennom hundre år har oljemaleriet blitt utsatt for miljø- og temperaturforandringer. Dette har satt sitt tydelige preg på verket og av frykt for ytterligere skader har ikke verket vært offentlig utstilt på mange år.

Restaurering – et formidlingsprosjekt
Maleriet skal i løpet av første halvår av 2014 gjennomgå en fullstendig restaurering slik at det igjen kan komme til heder og verdighet, og være til glede for kommende generasjoner. Maleriet er nå sendt til Arkeologisk museum v/ Universitetet i Stavanger for restaurering.

Haugesund Billedgalleri inviterer publikum til å ta del i restaurerings-prosessen. Malerikonservator Hilde Smedstad Moore fra Arkeologisk museum v/ Universitetet i Stavanger vil holde oss løpende orientert med tekst og bilder.

Restaureringsprosessen presenteres med utstilling i Gallerikafeen (i Haugesund Billedgalleri), på Facebook og Instagram (#igodehender). Her kan du bla. lære om restaurering av maleri, om Haugesundskunstneren Ole Frøvig og om Grunnlovsjubileet 1814- 2014.

Haugesund Billedgalleri har mottatt verdifull økonomisk støtte fra Haugesund Sparebank til
gjennomføringen av prosjektet.

For mer informasjon kontakt oss gjerne: tlf. 52 74 41 80 eller e-mail:
grethe.lunde.ovrebo@haugesund.kommune.no