I gode hender #2 Nikolai Astrups maleri "I hagen"

Haugesund Billedgalleri eier et svært verdifullt maleri av Nikolai Astrup (1880-1928). Maleriet har behov for konservering, i hovedsak rensing og reparasjon av prydrammen.

I 2014 ble Ole Frøvigs maleri «Haraldstøtta», 1912 restaurert, med verdifull støtte fra Haugesund Sparebank. Restaureringen ble utført av malerikonservatorer ved Universitetet i Stavanger/Arkeologisk museum i Stavanger.

Prosjektet: «I gode hender» ble en publikumssuksess. Publikum fikk følge restaureringen fra begynnelse til slutt gjennom formidling til barn og voksne, aktiv bruk av sosiale media og utstilling i Haugesund Billedgalleri.

Vi ønsker å gjenta suksessen og ta for oss et «nytt» verk. Haugesund Billedgalleri har knappe ressurser til vedlikehold av kunstsamlingen, men også denne gangen har vi fått med oss Haugesund Sparebank som viktig bidragsyter. Pengegaven gjør oss i stand til å restaurere Astrup-maleriet, slik at en av Haugesunds største kunstskatter kan bevares for ettertiden.

Følg prosjektet på:
Instagram: #igodehender #haugesundbilledgalleri

https://www.facebook.com/Igodehender/

http://www.haugesund-billedgalleri.net/i-gode-hender-2

Posted on November 16, 2016 .