Jølster prestegård - et populært motiv i Astrup sin billedverden

"I hagen" (ant. 1908-1914) av Nikolai Astrup, Eier: Haugesund Billedgalleri

Motivet er fra hagen i den nye prestegården på Ålhus. Hagen lå litt ovenfor det gamle prestegårdshuset, som er den hvite boligen med stakittgjerdet i mellomgrunnen. 

Nikolai Astrup var en ivrig fotograf. Han tok bilder av bygningene like før det gamle prestegårdshuset ble revet.  Huset som vi ser i maleriet vårt ble stående igjen. Det ble kalt «Hjørnestua». Fotografiet viser de to sammenbygde husene. Huset til venstre er den såkalte "hjørnestua". Huset til høyre er det gamle prestegårdshuset som ble revet i 1908.

Flere elementer i vårt maleri går igjen i mange av arbeidene til Astrup: Kvinner, barn og dyrking av jorden finnes i flere andre bilder. 

Steinbordet var et sosialt midtpunkt for Astrup-familien, og vises i flere malerier, bla. Fødselsdag i hagen (Ø. Loge. 1986. Gartneren under regnbuen. Hjemstavnskunstneren Nikolai Astrup:240) og i bildet Regnstemning under trærne ved Jølster Prestegård (før 1908) (ibid. s. 187).

Det hvite, litt merkelige, trappegelenderet finnes også i flere arbeider. Det vises tydelig i maleriet Prestegården (ibid. s. 136), og det er også med i vårt bilde.

Et blomstrende epletre figurerer ofte i Astrup sine bilder. I vårt maleri er treet trukket helt fram i bildet og plassert i sentrum, som «et evig livets tre», slik Øystein Loge ser det (ibid. s. 166). I bakgrunnen skimtes kirkegården med gravsteiner og kors. Loge peker på at jordlappen, vårblomstringen og korsene er som en henvisning til livets uopphørlige syklus. Fra liv til død, fra død til nytt liv – Astrup har malt en visuell sirkelbevegelse inn i bildet!

Barna i bildet er ikke identifisert. Astrup malte sjeldent figurer med tydelige persontrekk, dette til tross for at læreren hans Harriet Backer mente han burde bli portrettmaler fordi han var så god til å karakterisere! Barna i bildet er ikke identifisert med sikkerhet, men dersom vi legger opplysningene fra Einar Lexow til grunn og antar at maleriet ble påbegynt i 1908 og fullført i 1914, er det rimelig å tro at det ikke er Astrups egen familie vi ser, men småsøsknene hans, om det i det hele tatt er virkelige personer med i bildet.

Finnes det flere versjoner av «I hagen»?
Vi har tidligere vært inne på om det kan finnes flere versjoner av maleriet. Astrup malte ofte samme motiv flere ganger, i litt ulike variasjoner. Dette gjorde han dersom han opplevde at motivet ikke var uttømt og når enkelte av motivene ble svært populære.

Hva med «I hagen»? Finnes det flere versjoner av vårt maleri? Det har vært hevdet at en usignert versjon er gjengitt i tidsskriftet «Samleren» fra 1931. Mest sannsynlig er det vårt bilde som er avbildet, men at det er såpass beskåret at signaturen er falt bort. Inntil det motsatte er bevist våger vi å påstå at maleriet er unikt, at det finnes kun dette ene eksemplaret.

Posted on December 7, 2017 .