Spennende funn!

Det er gjort spennende funn gjennom røntgenopptakene! Det viser seg at det er gjort flere endringer i maleriet. Blant annet er deler av treet overmalt i høyre hjørne. Dette kan vi se med det blotte øye, men det kommer tydeligere fram på røntgenfoto hvor hvite blomster synes tydelig. Mest spennende er det at under kvinnen i forgrunnen er det ei jente!

Den overmalte jenta ser ut til å ha en lang kjole med forkle, og i hendene holder hun en bukett blomster.

Røntgenbildet av hele maleriet består av 9 røntgenopptak som er limt sammen. Det andre bildet viser detalj av kvinnen og jenta.

Posted on February 13, 2017 .