Proveniens - maleriets eierhistorikk

Hvorvidt gjenstandens proveniens er kjent eller ikke har stor betydning for museene. I kunstsammenheng handler «proveniens» om eierskapshistorikken til verket. Hvem har eid kunstverket tidligere og når og hvordan ble det innlemmet i samlingen til museet?  

Følger en eierskapet til et kunstverk, identifiseres de ulike måtene transaksjoner og overføringer som har funnet sted, enten ved salg, gave, handel, arv, eller på annen måte. Ofte kan en detaljert eierhistorikk by på gode historier av stor verdi for formidlingen ved museene.

Protokoll, Haugesund Kunstforening 1932.

I Haugesund Billedgalleri finnes et fyldig arkiv med årsmeldinger, styrereferat og avisutklipp som beretter om Kunstforeningens aktiviteter, helt fra stiftelsesåret i 1913 og fram til i dag. I 1932 forteller årsberetningen at Kunstforeningen arrangerte totalt 9 utstillinger, deriblant en utstilling med malerier og tresnitt av Nikolai Astrup.

27. april 1932 drøftet styret i Kunstforeningen hvilket maleri av Astrup de skulle kjøpe inn til «det Faste galleri». Valget sto mellom maleriene «Haven», «Hilleren» og «Heimen».  Vi kan lese av styrereferatene at Kunstforeningen, med lederen Ole Frøvig i spissen, forhandlet direkte med enken Engel Astrup.

I styremøtet 11. mai ble det enstemmig vedtatt at maleriet «Haven» og tresnittet «Tussingen jages» skulle kjøpes inn til «det Faste galleri». Engel Astrup aksepterte prisen på kr. 4 000,- for maleriet og kr. 200,- for tresnittet.

Bildene ble kjøpt med midler fra «Knut Knutsen O.A.S. og hustru Elisabeth Knutsens legat». Nasjonalgalleriet hadde også vært interessert i maleriet «Haven» så styret var nok svært fornøyd med innkjøpet, selv om avisen kommenterte at kr. 4 000,-  var i overkant mye for et maleri.

For å gi et bilde av hvor mye 4 000 kroner var på begynnelsen av 1930-tallet, og hvor verdimessig høyt arbeider av Nikolai Astrup var vurdert allerede den gang, så er det interessant å sammenligne med en gouache kjøpt inn i 1930 (to år før). Kunstforeningen betalte kr. 250,- for «Fjordlandskap», 1856/1874, av kunstneren Lars Hertervig.  

Lars Hertervig (1830-1902): Fjordlandskap, 1856/1874, gouache

Posted on June 22, 2017 .