Noen sluttord

Det nærmer seg slutten på restaureringsprosjektet. Det har tatt lenger tid enn vi først beregnet, men vi har også fått mye ny verdifull kunnskap om både malerikonservering og Nikolai Astrup, som vil komme forskningsmiljøene til gode i årene framover. Tiden og ressursene vi har lagt i prosjektet har absolutt vært verdt det!

I forrige innlegg var vi inne på at himmelpartiet har vært overmalt to ganger. Konservator Hilde Smedstad Moore valgte å fjerne den øverste overmalingen sammen med fernissen slik at den underste overmalingen ble avdekket. Den viste seg å være svært misfarget og estetisk skjemmende. Mikroskopundersøkelser viste også at overmalingen dekket gamle skader og alderskrakeleringer på enkelte områder.

For konservatorene var det ønskelig å finne en løsning på den estetisk skjemmende overmalingen i himmelpartiet, enten ved å fjerne den eller retusjere over den. Rensetester viste imidlertid at det ikke var mulig å fjerne overmalingen uten å skade den originale malingen under. Løsningen måtte derfor bli retusjering slik at de skjemmende partiene kunne tones ned.

Moore valgte å bruke en strek-teknikk til retusjering slik at retusjene er synlige på nært hold, men ikke på vanlig betraktningsavstand (ca 1,5 – 2 m). Målet var visuelt å dempe fargeavvik, men samtidig skille retusjene fra originale malingslag.

Original maling kom stedvis også frem under fjerning av ferniss og øverste overmalingslag. Dette sees også etter at maleriet er ferdig behandlet, spesielt i venstre del av himmelpartiet. Da dette er original overflate er retusjering av fagetiske årsaker ikke utført.

Konservator Hilde Smedstad Moore og kollegene har gjort et svært fint arbeid med maleriet vårt. Prosessen har framkalt mye ny informasjon til glede for museet vårt, Astrup-fagmiljøet i Bergen og vårt kjære publikum. Tusen takk til avdelingen for malerikonservering ved Universitetet i Stavanger/Arkeologisk museum for at dere tok på dere oppdraget!

Posted on May 28, 2018 .