Er datering mulig ut i fra malemåte, stedet eller persongjenkjennelse?

Nikolai Astrup satte svært sjeldent årstall på bildene sine og maleriet vårt er også udatert. Det har vært antydet at maleriet kan være fra tidlig på 1920-tallet, mens andre har ment at det ble påbegynt i 1908 og avsluttet i 1914. På hvilket grunnlag kan maleriet tidfestes? Kan nærmere undersøkelser gi oss en pekepinn om når bildet ble malt?

Er det f.eks. mulig å datere bildet ut i fra malemåte eller motiv? Det viser seg å være vanskelig å datere maleriene til Astrup ut i fra malemåten. I og med at han bevisst forsøkte å beholde trekk fra det han så som sin opprinnelige spontanitet, fra før han lærte faget, er det vanskelig å spore en utvikling i stil og teknikk.

Hva med motivvalget? Hva malte han hvor og når? Vårt maleri har motiv fra den gamle prestegården i Jølster. Vet vi om han malte motiv fra Jølster prestegård etter at han flyttet til Sandalstrand i 1914? Hvis ikke så kan jo det bety at maleriet vårt er fra før 1914?

Mange av motivene fra 1920-tallet er fra Sandalstrand. Disse kan med sikkerhet sies å være malt etter at han flyttet dit. I følge Øystein Loge var det svært sjeldent at han malte motiv fra Jølster prestegård etter at han hadde flyttet derfra. Dermed kan det tenkes at bildet, basert på motivet, kan være påbegynt før 1914.

Er det mulig å datere bildet ut i fra kjennskap til personene som er malt inn i bildet? Astrup malte sjeldent figurer med tydelige persontrekk, dette til tross for at læreren hans Harriet Backer mente han burde bli portrettmaler fordi han var så god til å karakterisere!

Kunsthistorikeren og museumsmannen Einar Lexow (1887-1948) skriver om maleriet i en artikkel i Kunst og Kultur (1928:204). Han mener at bildet ble påbegynt i 1908 og at det ble fullført omkring 1914. Opprinnelig skal maleriet bare ha hatt to figurer. De andre barna skal være føyd til etter hvert som Astrups egen familie vokste.

Kunsthistorikeren Øystein Loge (f. 1949) sier seg enig med Lexow i at maleriet sannsynligvis skildrer Astrups barn og at det kan være påbegynt i 1908, men han mener samtidig at det må være avsluttet senere enn 1914. Dette på grunn av at Astrup hadde fire barn først i 1919.

Dersom motivet ble avsluttet på 1920-tallet kan det stemme at det er barna til Astrup vi ser i bildet. Barna fra venstre mot høyre i bildet kan være: Arnold Böcklin (f. 1914), Christian (f. 1919), Kari Petra (f. 1911) og Turid Petra (f. 1916). Forskeren Tove Kårstad Haugsbø antar at jenta med den mørke fletten er Astrups yngste søster Ingeborg, mens Loge mener at den unge kvinnen er Engel, konen til Astrup (Øystein Loge (1986): «Gartneren under regnbuen» s. 290).

Men hva om det ikke er Astrups egne barn vi ser? Kan det ikke tenkes at det er småsøsknene til Astrup som er malt inn i bildet? Astrup var eldst i en barneflokk på 14! Det var stor aldersforskjell mellom ham og den yngste i barneflokken. Vi sier oss enige med Tove Kårstad Haugsbø som mener at den unge kvinnen med den mørke fletta er søsteren til Nikolai Astrup, Ingeborg. Sannsynligvis er det også henne vi ser i bildet «Fødselsdag i hagen» (1911-1928) og kanskje også i «Vårnatt i hagen»? Hvis dette stemmer er det mest sannsynlig at dateringen til Einar Lexow mellom 1908 og 1914 stemmer, men at det er Astrups småsøsken vi ser og ikke hans egne barn.

Vårt maleri var et av få bilder som sto igjen på atelieret etter hans død. Det samme gjorde også maleriet «Fødselsdag i hagen». Fra skriftlige kilder vet vi at han var spesielt glad i dette bildet. I et brev mange år etter at han var begynt på maleriet skildrer han stemningen i bildet: «Alle vi søskende og Engel var samlede i præstegårdshaven under den storbladede lind – samlede for sidste gang førende vi spredtes for alle vinde». (Øystein Loge (1986): «Gartneren under regnbuen»:240). Kanskje beholdt han disse to maleriene som et kjært familieminne fra en tilbakelagt tid.

Basert på den informasjonen vi har i dag benytter vi dateringen 1908-1914. Videre oppgir vi motivet til å antagelig skildre Nikolai Astrups søster Ingeborg og fire av småsøsknene, en vårdag i prestegårdshagen i Jølster.

Posted on May 15, 2017 .