XRF-analyser avslører at signaturen og kvinnen i rød kjole er malt samtidig!

Konservatorene har nå utført XRF-analyser på maleriet. Hilde Smedstad Moore har utført analysene sammen med Kidane Fanta Gebremariam, fra Arkeologisk museum/Universitetet i Stavanger. Gebremariam er kjemiker med spesialisering innen konserveringsfaget. De to har tatt prøver over hele maleriet og har også tolket noen av resultatene. Konservatorene har kommet fram til at det røde pigmentet som er benyttet i signaturen er det samme som er i kjolen til kvinnen, nemlig en rød okerfarge. Det kan derfor se ut til at kvinnen og signaturen er malt samtidig.

Her er litt mer informasjon om analysemetoden:
Instrumentet som ble benyttet er et håndholdt røntgenfluorescensapparat som kan analysere grunnstoffer i ulike materialer. Instrumentet sender ut røntgenstråler og måler energien i strålene. Strålene fluorescerer tilbake fra atomene i prøveområdet til detektoren i instrumentet. Grunnstoffene som konservatorene finner i prøveområdene må tolkes for å kunne finne hvilke kjemiske forbindelser og pigmenter som er tilstede. Hilde Smedstad Moore forteller at metoden har sine begrensninger. Det er f.eks. ikke mulig å finne organiske forbindelser, og derfor ikke mulig å bestemme visse pigmenter.  

Posted on February 24, 2017 .