HAugesund Billedgalleri
8.11-6.12.2015

I NASJONALMUSEETS BLINDSONE - en utstilling om sosialt engasjert kunst

Fra og med søndag 8. november viser kunstmuseet «I Nasjonalmuseets blindsone», en utstilling produsert av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Utstillingen gir innblikk i sosialt engasjert kunst, og den inviterer til refleksjon om kunstnerens rolle og kunstens funksjon i samfunnet.

Utstillingen viser kunstprosjekter som sjelden blir vist i museene. Kunstnerne som deltar lager ikke unike, eksklusive gjenstander, men med et sterkt samfunnsengasjement som drivkraft, griper de i stedet aktivt inn i dagsaktuelle problemstillinger. Utstillingen viser hvordan kunstnere i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video. Utfordringer for demokratiet, kunstinstitusjonens utvikling og vårt eget kunstsyn blir også utfordret.

Syv kunstprosjekter: 
Utstillingen består av syv prosjekter hvor kunstnerne bruker sin kreative kraft i kombinasjon med et sterkt samfunnsengasjement. Utfordringer i demokratiet, gjennom blant annet å se på minoriteters representasjon i samfunnet, samt spørsmål om menneskeverd, er blant temaene som belyses. Utstillingen vil introdusere publikum for kunstneriske aksjoner og prosesser, og inviterer til refleksjon om kunstnerens rolle og kunstens funksjon i samfunnet.
Kunstprosjektene som vises:
-Any Other Business (2011): Nicoline van Harskamp, www.vanharskamp.net
-Atelier Populaire Oslo / Palestinerleir – en dokumentasjon (2012): Andrea Lange, www.atelierpopulaire.no
-Cousins in Peace (2012): Farhad Kalantary, www.farhad.no
-Laaroussa (2011–d.d.): Selma og Sofiane Ouissi og kollektivet l’Art Rue, www.laaroussa.org
-Russianmarket.info (2011–d.d.): Mobile Kultur Byrå, www.russianmarket.info
-Vesentlig Oversikt (1996–2013) og AMFIBIA 15 (Let sjæl) (2014): SEX TAGS
-Truth is Concrete (2012): steirischer herbst festival, www.truthisconcrete.org

Alle 9. klassinger på workshop i Haugesund Billedgalleri:
Alle 9. klassinger i Haugesund får omvisning og workshop i utstillingen. 

-Elevene får bli med på en tankevekkende omvisning og workshop der vi vil utfordre elevenes egne tanker rundt samfunn, politikk og kunst, sier kunstformidler Martha Ådland.

Elevene vil deles inn i mindre grupper, hvor hver enkelt gruppe får i oppgave å sette seg inn i en av de utfordringene vi opplever i vårt samfunn. Hver gruppe skal komme opp med forslag til hvordan deres utfordring kan belyses gjennom et bestemt kunstnerisk uttrykk. Mot slutten av workshopen skal gruppene presentere kunstprosjektene for hverandre.

GRATIS omvisning for alle!
Opplev mer - bestill en omvisning! Haugesund Billedgalleri tilbyr også omvisning for bedrifter, foreninger og lag. Tilbudet er gratis! Kontakt kunstformidler Martha Ådland: martha.adland@gmail.com, eller tlf. 411 63 035.

Om TrAP
Utstillingen er produsert av Nasjonalmuseet i samarbeid med TrAP (Transnational Arts Production). TrAP er en kunstprodusent med målsetting om å være en pådriver i arbeidet for bredere transnasjonal synlighet i norsk kunst og kulturliv.

Utstillingsperiode:
Utstillingen vises i Kraftsalen i perioden 8.11-6.12.2015
Åpningstider: www.haugesund-billedgalleri.net

Kontaktpersoner:
For mer informasjon kontakt gallerileder Grethe Lunde Øvrebø: grethe.lunde.ovrebo@haugesund.kommune.no eller tlf. 52 74 41 80/ 90 88 16 65.

Kunstformidler Martha Ådland: martha.adland@gmail.com, eller tlf. 411 63 035.