Indre landskap

Samlingen i perspektiv #6                                                                             Kraftsalen

Utstillingen presenterer et utvalg arbeider av norske kunstnere som slo gjennom på 1980- og 1990-tallet. Arbeidene er gjennomgående poetiske og meditative. De skildrer det følsomme, sårbare mennesket uttrykt i symbolske scener med surrealistiske undertoner, eller i form av poetiske, indre landskap. Indre landskap er kanskje ikke noe annet enn abstraherte ytre landskap, men indre landskap sier også noe om en stemning, en følelse, et temperament i det indre i møte med det ytre.

1. Therese Nortvedt: The hidden treasure, olje på lerret.
Innkjøpt fra Filmfestivalutstillingen i 1993.           

2. Jan Aunvik: The parable of the blind, 1987, olje på lerret.
Innkjøpt av Haugesund Billedgalleri i 1987.

3. Jan Aunvik: Fragmenter, 1983, etsning.
Innkjøpt av Haugesund Billedgalleri i 1985.                  

4. Kjetil Finne: Figur med fugl, 1985, tegning.
Gave fra kunstneren i 1987.                     

5. Kjell Nupen: Horisont, 1986, 5 stk. litografi
Norsk Kulturråd støttet produksjonen av Paal-Helge Haugen
og Kjell Nupens felleskunstverk; en Artist book med tekst og
bilder og en grafikkmappe med litografier.  Gave fra Norsk Kulturråd i 1989.

6. Torunn Thrall: Uten tittel, olje på lerret.
Gave fra Norsk Kulturråd i 1990.

7. Therese Nortvedt: Nattseiler, 1988, vinylsnitt.
Innkjøpt av Haugesund Billedgalleri i 1988.    

Fotodokumentasjon: Ana Goncalves