HAUGESUND BILLEDGALLERI 13.6 - 3.8.2014

Innkjøpt av Haugesund Billedgalleri 2007-2011 #2

Utstillingen presenterer et utvalg innkjøpte arbeider til Haugesund Billedgalleri i perioden 2007-2011. Haugesund Billedgalleri har ansvar for formidling, bevaring, vedlikehold, forskning og tilvekst til den faste samlingen. I tillegg til eget innkjøpsbudsjett mottar Haugesund Billedgalleri årlig statlige tilskudd til innkjøp av kunst. Samlingen har som målsetning å speile de kunstneriske tendenser som gjør seg gjeldende. Betydningsfulle kunstverk og/ eller kunstnere med tilknytning til Vestlandet er også vektlagt ved innlemmelse i samlingen.

Kraftsalen (1. etasje)

1. Hanne Lydia Opøien Kristoffersen: Man Basic (M) 2006, tegning

2. Ingeborg Kvame: Blenda, tegning

3. John Audun Hauge: Møte, skulptur, tre/ jern

4. Lars Strandh: Uten tittel, triptykon, 2008, akryl på lerret

5. Kjetil Skøien: Uten tittel, 2000, foto

6. Kjetil Skøien: Uten tittel, foto

7. Kjetil Skøien: Uten tittel, foto

8. Kjetil Skøien: Uten tittel, foto

9. Christine Hoem: Ujent iransk kvinne II, billedvev

10. Anna Christina Lorenzen: An evolutionary line (caritas), tegning

Otto Johannessensalen (2. Etasje)

11. Ernst Magne Johansen: Sort Madonna og hvit due, 1980, tresnitt, prøvetrykk

12. Anita Tjemsland: Stavanger, del 4, nr. 1, 2007, radering, E.T.

13. Kristin Wexelsen Goksøyr: Uten tittel, 2008, tegning

14. Kristin Wexelsen Goksøyr: Liten bronseskulptur 1, bronse

15. Siri Berqvam: Floke I, tekstil

16. Terje Roalkvam: Quadrati 1, 2005, diabas, aluminium

17. Erik Sæther: Uten tittel, foto

18. Ida Lorentzen: Temptation, 2011, olje på lerret

19. Trine Kampmann Jensen: Forlis, 2007, olje på lerret

20. Stein-Magnus Opedal: Uten tittel, 1982, håndkolorert koldnål

21. Njål Lunde: Selvportrett #1, svipenn og digitaltrykk på tre

22. Leonard Rickhard: Uten tittel, 2009-2010, 7 tegninger

23. Liv Staupe: Portrett av Madeleine, 2006, akryl på lerret

Fotodokumentasjon: Ana Goncalves