«Ja, vi elsker...» en utstilling i anledning Grunnlovsjubileet 1814-2014

10.01 - 1. 06 2014

Grunnlovsjubileet i 2014 har som mål å styrke bevisstheten om hva Grunnloven betyr i dag og hvilken rolle den skal spille i framtidens demokrati. Grunnloven er levende, dagsaktuell og avgjørende for Norges identitet og utvikling som liberalt demokrati. Skal Grunnloven fortsette å ha denne rollen, må den formidles på nytt til hver ny generasjon. De som vokser opp i Norge i dag må ta den til seg og gi den mening på egne premisser. Like mye som en feiring av fortiden bør jubileet være en investering for framtiden.

Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjonersom ble utformet i datidens Europa. Som Europas eldste og verdens nest eldste gjeldende konstitusjon blant de moderne revolusjonsforfatninger, er Grunnloven i dag et samlende symbol for frihet, selvstendighet og demokrati.

Utstillingen viser et utvalg verk fra Billedgalleriets kunstsamling. Kunstverkene og dialogen mellom dem inneholder problemstillinger vi er opptatt av i forbindelse med Grunnlovsjubileet.

Fotodokumentasjon: Ana Goncalves