H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
16.1 - 15.2.2015

Kristin Austreid                        Sal 1             

staying in

Haugesund Kunstforening har gleden av å starte året med separatutstillinger av Kristin Austreid fra Karmøy og Gro Lygre Petersen fra Sotra, Bergen. Velkommen til vernissasje fredag 16. januar kl. 18.00 i Haugesund Billedgalleri.

Kristin Austreid jobber med maleri, skulptur og grafikk som en metode for å utforske tilstander, fornemmelser og tankens bevegelsesmønstre. Dette analyseres og oversettes til strategier for å bygge komposisjon og motiv. Arbeidene motiveres av en interesse for organisk form, der figurative elementer sammenstilles til abstrakte komposisjoner.

De figurative elementene har en viktig rolle i Austreids arbeider. Fasong, tekstur og volum, samt assosiasjonene elementet bærer med seg, er avgjørende for hva som brukes som utgangspunkt for maleriene. Dette danner grunnlaget for den illuderende virkeligheten de sammen utgjør på maleflaten. Komposisjonene er ofte komplekse og gjennomarbeidet, og fremstår som kaotiske og strukturert på samme tid. I noen av verkene bruker Austreid virkemidler som gjentagelse og forandring for å skape illusjoner av speilvendinger eller palindromer. Maleriene synliggjør forskjeller og likheter seg i mellom og oppfordrer til leting og sammenligning.

Flere av arbeidene refererer til hverandre, og synliggjør den maleriske prosessen og tvilen som utfordrer et hvert forsøk på å skape noe. Dette gjør seg gjeldene i serien med silketrykk, der motivene er basert på dokumentasjon av uferdige malerier underveis i prosessen. Austreids arbeidsprosess dreier seg ofte om å finne balansen. Dette kommer til syne i maleriene som kan virke både estetisk tiltrekkende og frastøtende på samme tid. De belyser det flyktige ved våre subjektive oppfatninger der tvilen kommer dem til gode.

Mange av verkene i utstillingen har en kompakt karakter. Elementene i maleriene overlapper og smelter inn i hverandre og får motivene til å fremstå som tette og kaotiske. De refererer til ideer om det klaustrofobiske, det introverte og en menneskelig trang til orden og kontroll i en uregjerlig verden.

Kristin Austreid (f. 1985) er oppvokst på Karmøy og utdannet ved Kunst og designhøgskolen i Bergen. Innen hun fullførte sin mastergrad våren 2014, har hun deltatt på Vestlandsutstillingen flere ganger, vist arbeider på bl.a. Galleri Milieu i Bern, Haugesund Billedgalleri, Vevringutstillinga, Galleri S.E. og Galleri Parken i Bergen, samt blitt innkjøpt av Statoil og The city of Burgdorf i Sveits.

www.kristinaustreid.com

Utstillingen er støttet av Norske Billedkunstnere og Norske Kunstforeninger.

Fotodokumentasjon: Gunvor Saltvik