H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
16.10-8.11.2015

Kristoffer Evang                     Sal 1           

Crossroads

Hvem eller hva fortjener å gå over i historien? Haugesund Kunstforening presenterer to kunstnere som hver på sin måte finner verdi og skjønnhet i dengråe hverdagslighet. Kristoffer Evang viser malerier i utstillingen «Crossroads» i sal 1 og Inger Johanne Nygren viser akvareller i utstillingen «Nature Morte» i sal 2. Velkommen til vernissasje fredag 16. oktober kl. 18.00 i Haugesund Billedgalleri.

Kristoffer Evang (f. 1979, Oslo) har malt portretter av rusavhengige og hjemløse. Han har bevisst valgt de som ikke vanligvis får foreviget seg selv på lerret og i stort format. Prosjektet hans tar for seg mennesket bak fasaden, upåvirket av den enkeltes historie og nåværende tilstand. Kunstneren har blitt grepet av personene og tolker den enkeltes historie ut i fra hva øyne, hud og hår kan fortelle – et blikk kan fortelle tusen historier.

Med utgangspunkt i en klassisk tilnærming til maleriet, ønsker Kristoffer Evang å utvide horisonten for hva maleriet kan innebære.

Kristoffer Evang er medlem i BBK (Buskerud bildende kunstnere) og NBK (Norske billedkunstnere). Han har tidligere vist arbeidene sine i Arendal Kunstforening, Nord-Trøndelag fylkesgalleri, Galleri A Minor, Oslo, og Drammens museum m.fl. Dette er hans første separatutstilling på Vestlandet. www.kristofferevang.no

Fotodokumentasjon: Gunvor Saltvik