MUSEETS SAMLING

Den faste samlingen består av verk fordelt på alle tradisjonelle grener innen billedkunsten, med hovedvekt på maleri, grafikk og skulptur. Haugesund Billedgalleri har ansvar for formidling, bevaring, vedlikehold, forskning og tilvekst til den faste samlingen. Samlingen har som målsetning å speile de kunstneriske tendenser som gjør seg gjeldende. Betydningsfulle kunstverk og/ eller kunstnere med tilknytning til Vestlandet er også vektlagt ved innlemmelse i samlingen.

Utgangspunktet
Haugesund Kunstforening startet arbeidet med å bygge opp en kunstsamling til glede for byens og regionens innbyggere. Allerede i stiftelsesåret 1913 ble det første kunstverket kjøpt inn: Asor Hansens ”Et familiebesøk i Setesdalen”. I årene fram mot 1973, da Haugesund kommune overtok samlingen og opprettet kunstmuseet Haugesund Billedgalleri, arbeidet Kunstforeningen aktivt for å øke samlingen. Mange verk fra den første perioden er kjøpt inn over Kunstforeningens budsjetter. I tillegg mottok det faste galleri flere testamentariske gaver.

En stor del av samlingen er anskaffet ved hjelp av rentene fra Elisabeth og Knut Knutsen O.A.S. legat fra 1919. Testamentariske gaver fra maleren Ole Frøvig og fra maleren Norvald Valand og hans hustru Clara Valand, danner grunnlaget for disse kunstnernes rike representasjon i galleriet. Samlingen er også tilført verdifulle verk fra Fredrik Kolstøs familie og fra Hjalmar Johnssens nærmeste slekt. I 1955 testamenterte Olaf og Gunda Risøen hele malerisamlingen sin til galleriet.

Verk i samlingen fra før 1960-tallet omfatter verk av bla. Anders Askevold, Nikolai Astrup, Johan Jacob Bennetter, Georg Backer-Berg, Knud Baade, Ole Frøvig, Lars Hertervig, Fredrik Kolstø, Christian Krohg, Edvard Munch, Pablo Picasso, Eva Synnestvedt.

1960-, 1970- og 1980-tallets kunst
Haugesund Billedgalleri ble opprettet som museum og kommunal institusjon i 1973. Siden den gang har Billedgalleriet hatt sin egen budsjettpost til innkjøp av kunst. Haugesund Kunstforening bidrar fremdeles med innkjøp til samlingen. Kunstforeningens innkjøp varierer naturlig nok i takt med foreningens økonomi fra år til år. Derfor har kommunens budsjettpost kunnet sikre jevn tilvekst til samlingen uavhengig av økonomisk vanskelige tider.

Med opprettelsen av Haugesund Billedgalleri i 1973 fikk museet også tilsatt daglig leder (intendant). Kunstneren Trygve Goa ledet Haugesund Billedgalleri i nærmere 20 år, fra 1973 til 1992. Hans innsikt og brede kontaktnett skaffet Billedgalleriet en betydelig samling norske grafiske arbeider fra 1970- og 1980-tallet.

1960- og 1970-tallets kunst er representert med verk av kunstnere som; Håkon Bleken, Trygve Goa, Gunnar S. Gundersen, Per Kleiva, Morten Krohg, Olav Nygaard, Knut Rumohr, Aase Texmon Rygh, Inger Sitter, Nina Sundbye, Arne Åse.

Av kunstnere som slo gjennom på 1980-tallet finne vi bla. Magne Austad, Hanne Borchgrevink, A.K. Dolven, Håkon Gullvåg, John Audun Hauge, Zdenka Rusova, Svein Rønning, Kjell Torriset, Bjørn-Sigurd Tufta.

1990- og 2000- tallet
Haugesund Billedgalleri var en av hovedarvingene da kjøpmann Otto Johannessen døde sommeren 1996. Arven ble opprettet som et fond (Stiftelsen Otto Johannessens fond). Fondets formål er å kjøpe inn bildende kunst som skal gis til Haugesund Billedgalleri og innlemmes i museets samling. Den testamentariske gaven var av enorm betydning for Billedgalleriet. Nå har det blitt mulig å presentere betydelige kunstnere med tilknytning til Vestlandet gjennom hele deres produksjon. Museet har også mulighet til å fylle eventuelle kunsthistoriske ”hull” i samlingen, dersom og når manglende arbeid kommer på markedet. Otto Johannessen-fondet har tilført Billedgalleriet verk av bla. Kjetil Finne, Per Kleiva, Rita Marhaug, Helene Nielsen, Stein-Magnus Opedal, Lage Opedal, Kjell Pahr-Iversen, Gry Hege Rinaldo.

Tjørhom-samlingen (les mer)