H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
29.4-29.5.2016

MARIT VICTORIA WULFF ANDREASSEN
Sal 1           

tegning

Seksualitet, kjønn, kropp, identitet, tilhørighet, erindring…. Haugesund Kunstforening ønsker velkommen til vårens to siste salgsutstillinger. Vi har gleden av å presentere Marit Victoria Wulff Andreassen med tegninger i sal 1, og Trine Hovden med keramiske arbeider i sal 2.

Marit Victoria Wulff Andreassen (f. 1971, Harstad/Stavanger) er en av vår tids mest interessante og særpregede kunstnere. Med en billedverden som sentrerer rundt temaene kropp og kjønn samt problematisering av aspekter knyttet til identitet og seksualitet, tar hun tak i emner som berører helt sentrale menneskelige erfaringer. Arbeidene hennes kan oppleves både provoserende og pirrende, vakre og frastøtende på samme tid.

Andreassen er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (2003). Hun arbeider med tegning på papir, store veggtegninger og maleri. Andreassen har deltatt i en rekke internasjonale utstillinger og har gjort utsmykninger bla. for KORO og Gassco (Karmøy). Hun har mottatt en rekke stipender, er støttet av Norsk Kulturråd i flere omganger og presentert i flere tidsskrifter og bøker. I 2009 ble hun nominert til Carnegie Art Award.

Andreassens er bla. innkjøpt av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Stavanger kunstmuseum, De Samiske samlinger og Haugesund Billedgalleri. Hun er omtalt i Gunnar Danbolts reviderte utgave av Norsk Kunsthistorie (Samlaget) og i Øystein Ustvedts : Ny Norsk Kunst - etter 1990 (Fagbokforlaget).

Andreassen viste sine arbeider i en omfattende utstilling i Stavanger kunstmuseum i 2015, og i år er hun oljemessens ONS kunstner i Stavanger. Natt & Dag i Stavanger kåret Marit Victoria Wulff Andreassens utstilling «Through the Woods» på Stavanger kunstmuseum, som fjorårets beste kunstopplevelse.

Utstillingen er støttet av Norske Kunstforeninger

Fotodokumentasjon: Gunvor Saltvik