H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
23.9-16.10.2016

Merete løndal      Sal 2           

En passant - fra finanskrise til nybarokk

Merete Løndal (f. 1971) fra Notodden, arbeider med maleri og grafikk.  Arbeidene hennes er figurative, men motivene oppleves likevel fragmenterte og forvrengte, tidvis redusert eller utvisket fordi ulike motiv fra forskjellige plan blandes sammen. Ofte er det tre eller flere flater som møtes i én, oppløses eller glir inn i hverandre som speilinger i et vindu.

I løpet av de siste åtte årene har kunstneren laget en serie malerier med motiver som geografisk følger økonomiske endringer fra Norden og Europa til USA, New York, og Cuba, og menneskeskjebner i kjølvannet av disse. Cuba er et land som i over et halvt århundre har vært skjermet fra omverdenen, men som nå beveger seg inn i en ny vestliginspirert økonomisk struktur. Hjemme i det til nå så beskyttede Norge begynner oljeveggen å rase...

Serien med malerier er kalt ”En Passant”: Det finnes et omdiskutert trekk innen sjakk som har denne betegnelsen. En bonde har alltid mulighet til å ta to skritt i første trekk. Denne evnen fikk man for å komme fortere inn i kamp, ikke for å flykte. Brukes dette trekket for å komme forbi motstanderens bonde, kan denne derfor slås. «Tematikken i maleriserien blir en henvisning til hvordan store og små beslutninger binder alle sammen i en felles skjebne. Vi kan som bonden ikke flykte fra våre beslutninger, og verden slåss nå for å finne veien til en bærekraftig fremtid» sier Merete Løndal.

Merete Løndal er medlem av Norske Billedkunstnere. Hun er innkjøpt av kunstmuseet i Nord-Trøndelag og hun har mottatt stipender fra NBK og fra Norsk kulturråd. Siden utstillingsdebuten i 2008 har hun hatt flere gruppe- og separatutstillinger i inn- og utland.

Les mer: www.meretelondal.com

Utstillingen er støttet av Norske Kunstforeninger

Fotodokumentasjon: Haugesund Kunstforening / Gunvor Saltvik