MÅNEDENS BILDE FRA TJØRHOM-SAMLINGEN

august

Solveig Kaurin (NO): trekkspilleren,uten datering, fargetresnitt, 350 x 360 mm

SOLVEIG KAURIN (NO): TREKKSPILLEREN, UTEN DATERING, FARGETRESNITT, 350 x 360 MM

Solveig Kaurin (Kristiansund, 1896-1977) var en norsk maler og grafiker. Hun studerte ved Statens Kunstakademi under Christian Krohg (1921–25) og var også elev av André Lhote og Fernand Léger i Paris (1925–26). Hun er særlig kjent for sine uttrykksfulle fargetresnitt og er representert med flere slike i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo. I Haugesund Billedgalleri er hun representert med fargetresnittet «Trekkspilleren».

Med sine tresnitt var Kaurin i 1930-årene en av forgrunnsskikkelsene i norsk grafikk. Særlig tresnittene fra Spania-oppholdet med tyrefektninger, toreadorer og prosesjoner var skåret med kraft, dristighet og en virkningsfull modellering. Hun gjennomarbeidet de samme motivene både i maleri og grafikk. Gjennom grafikken fikk hennes maleriske uttrykk en fastere form, og fargen ble klarere og mer forenklet. 

Solveig Kaurin benyttet samme motiv i et av sine malerier, med samme tittel. Det grafiske bladet er en speilvending av maleriet. I det grafiske bladet er figuren plassert til høyre, mens i maleriet er trekkspilleren plassert til venstre i bildet.

Kaurin fikk vist arbeidene sine på en lang rekke kollektivutstillinger i inn- og utland og hun deltok ofte på Høstutstillingen (1916-1965). Hun hadde en lang rekke separatutstillinger over hele landet og hun stilte ut hele tre ganger i Haugesund Kunstforening (1943, 1948 og 1957)

Kilder:
Solveig Kaurin. (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 19. august 2015 fra https://snl.no/Solveig_Kaurin.

Alfsen, Glenny. (2013, 3. juli). Solveig Kaurin. I Norsk kunstnerleksikon. Hentet 19. august 2015 fra https://nkl.snl.no/Solveig_Kaurin.

 

 

2015

Se månedens bilde

2014

Se månedens bilde