MÅNEDENS BILDE FRA TJØRHOM-SAMLINGEN

april

Gudrun sofie kongelf (NO): komposisjon,1952, tresnitt og xylografi, 450 x 320 mm

Gudrun Sofie Kongelf: Komposisjon, 1952, tresnitt og xylografi, 450 X 320 mm

Gudrun Kongelf (Norderhov, 1909-1987) norsk maler og grafiker. Hun studerte ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo under Carl von Hanno og Per Krohg 1932–34, under Wilhelm Krogh-Fladmark 1937–38; elev av Bjarne Engebrets malerskole under krigen; Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Chrix Dahl 1946–47; Statens Kunstakademi, Oslo under Per Krohg høsten 1946; kunstak. København 1954.

Kongelf var en av de første kunstnerne her i landet som arbeidet i et nonfigurativt formspråk. På utstillingen i Kunstnerforbundet 1950 viste hun et dynamisk maleri bygd på geometri. Former og linjer i disse bildene står mot hverandre med maksimal kontrast. De rene fargene, rødt, grønt, blått, hvitt og svart understreker dynamikken. Interessen for det konstruktive og for fargens romskapende muligheter kom imidlertid snart i bakgrunnen. Fra midten av 50-årene var hun opptatt av myke kurver og eggformer som fletter seg i hverandre, oppløser seg og dukker fram igjen. Fargene er ofte høyt oppdrevne i dristige kontraster og kombinasjoner.

«Komposisjon» er et godt eksempel på hennes uttrykk med sterke farger og geometriske former. Hun arbeidet på denne tiden med olje, akvarell, tusj, litografi, tresnitt og med serigrafi, en teknikk hun tok opp som en av de første her i landet.

På denne tiden laget hun også en del bokillustrasjoner. Hennes omslag og vignetter er dels enkle strektegninger, geometriske, spisse former eller ellipser og svevende kloder, dels har de en fortettet og kraftig kalligrafisk karakter. Mot slutten av 50-årene kom Kongelf sine malerier til å handle mer og mer om prosesser, om kosmiske krefters tilblivelse og oppløsning.

Hele hennes kunstneriske virksomhet har således vært basert på en nonfigurativ uttrykksform, mest konsekvent i 50-årene. Hun har stort sett arbeidet med de samme tema både i maleri, tegning og grafikk.

Hun hadde stipender og studiereiser i Sverige, Danmark og USA. Kongelf hadde flere utstillinger og er representert i Norge men også utenlands som i USA. Dessuten har hun noen illustrasjonsarbeider og 1. premie i konkurranse om farger for eksteriør til Norden Kemiske Farvefabrik, Oslo 1952; 3. premie i en internasjonal grafikk-konkurranse arrangert av Melzers Gallery, New York 1959.

Kilde: https://nkl.snl.no/Gudrun_Kongelf

Les mer om Tjørhom-samlingen

2015

Se månedens bilde

2014

Se månedens bilde