MÅNEDENS BILDE FRA TJØRHOM-SAMLINGEN

Januar

ørnulf salicath (NO): hus i landskap,1921, tresnitt, 285 x 260 mm

ØRNULF SALICATH (NO): HUS I LANDSKAP,1921, TRESNITT, 285 X 260 MM

Ørnulf Salicath (1888-1962, Ullensaker), maler, tegner og grafiker. Han hadde mange interesser. Han var en begavet maler, han var musikalsk, danser og kjøkkensjef. Kunstneren Salicath gjorde også, som administrator, en betydelig innsats som pådriver i Oslo Kunstnerforening 1928–38, som initiativtaker til opprettelsen av kunstnernes restaurant Blom i Oslo, og i arbeidet for et støttefond for norske kunstnere. Han var også et selvfølgelig æresmedlem av Kunstnerforeningen, med storkors av Purpurnæseordenen. I 1950 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Under krigen var Salicath bosatt på og drev Tange gård på Ringsaker, deretter bodde han på gården Teigen i Vangsåsen, og de siste år i Hamar, hvor han i alle år var en uvurderlig støtte for Hamar Kunstforening.

Salicath ble født på fedrenegården Ingier i Ullensaker, vokste opp i Bergen, drog en tur til sjøs og begynte på Den kgl. Tegneskole 1903 for å bli arkitekt, men gikk snart over til malestudier. Vinteren 1906 var han elev av Kristian Zahrtmann i København, og han hadde sin første separatutstilling hos Blomqvist 1907. Han fikk også undervisning av Hans Heyerdahl og Henrik Sørensen og bodde noen år i København, hvor han sammen med unge danske malere stiftet gruppen De 13. Her ble han nært knyttet til den danske kunstsamler og mesén Christian Tetzen Lund. 1911–12 studerte Salicath ved krokiskoler (tegneskoler) i Paris.

Han arbeidet med en rekke forskjellige motiver: Landskap, sirkus-interiører, genrebilder, stilleben, akter, portretter, karikaturer, komposisjoner med scener fra mytologien og Bibelen. I de tidlige bildene finner man spor av samtidige malere, som Edvard Munch, Henrik Lund, Bernhard Folkestad og Ludvig Karsten. Han hadde mange separatutstillinger og kollektivutstillinger i inn- og utland.

Han eksperimenterte stadig og hadde en stor produksjon. Uttrykksformen var naturalistisk. I noen arbeider ses en tendens mot impresjonisme, i andre mot en mer ekspressiv form. Koloritten varierte hovedsakelig mellom grønt, blått, brunt, sort og hvitt. Hans kunstneriske talent kom best til uttrykk i hans grafiske arbeider. Han laget noen tresnitt, som bla. månedens bilde «Hus i landskap».

Kilde: https://nbl.snl.no

Les mer om Tjørhom-samlingen

2015

Se månedens bilde

2014

Se månedens bilde