MÅNEDENS BILDE FRA TJØRHOM-SAMLINGEN

September

MOUCE THOMSEN (NO): KOMPOSISJON, 1959, fargetresnitt, 560 x 400 mm

MOUCE THOMSEN (NO): KOMPOSISJON, 1950, FARGETRESNITT, 560 X 400 MM

Mouche Thomsen (1918-1984) ble født i New York. Hun var en norsk maler og grafiker. Thomsen studerte ved Kunst og håndverksskolen i Oslo og hun var elev av Kai Fjell (1939-40) og Otte Sköld, Stockholm (1944-45). Thomsen arbeidet i en stram, nonfigurativ uttrykksform. Seks av hennes bilder finnes i Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst i Oslo.

Thomsen plasserte seg ved sin debututstilling som kolorist og en sikker representant for det nye abstrakte maleriet i Paris etter krigen. Som grafiker arbeidet hun særlig med tresnitt i årene 1952-62, og med silketrykk 1972-82.

«Komposisjon» fra 1959 viser en grunnleggende forenkling og konsentrasjon av bildets uttrykk i flater eller former stilt bak og ved siden av hverandre i et udefinert billedrom. Senere tok Thomsen skrittet over i en form bygd på parallelle fargefelt eller striper, med flere elementer sideordnet på flaten i vertikale og horisontalt orienterte striper.

Thomsen er også representert i samlingene til Nasjonalmuseet, KODE Bergen og Henie Onstad Kunstsenter.

Kilder:
Johnsrud, Even Hebbe. (2014, 19. desember). Mouche Thomsen. I Norsk kunstnerleksikon. Hentet 19. august 2015 fra https://nkl.snl.no/Mouche_Thomsen.

Mouche Thomsen. (2009, 15. februar). I Store norske leksikon. Hentet 19. august 2015 fra https://snl.no/Mouche_Thomsen.

 

 

2015

Se månedens bilde

2014

Se månedens bilde