MÅNEDENS BILDE FRA TJØRHOM-SAMLINGEN

oktober

Einar coldevin hellem (NO): i hagen, (ukjent datering), fargetresnitt, 370 x 520 mm

EINAR COLDEVIN HELLEM (NO): I HAGEN, (UKJENT DATERING), FARGETRESNITT, 370 X 520 MM

Einar Coldevin Hellem (f. 1923) markerte seg som grafiker i slutten av 1950-årene og i 60-årene. Det var særlig tresnitt han utførte med stor teknisk dyktighet, men han har også arbeidet med litografier og akvareller. I tresnittene modelleres formen fram med tette skraveringer. Hans motiver har vært landskaper, byinteriører, særlig fra fødebyen Hammerfest, og figurer i rom. Formen er stilisert figurativ og detaljene er etter hvert blitt nærmest utelatt.

Hellem er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo under Karl Høgberg og Chrix Dahl 1943–47; Statens Kunstakademi, Oslo under Jean Heiberg og Per Krohg 1948–50. Han har hatt studiereiser til en rekke land i Europa med lengre opphold i England, Italia, Frankrike og Tsjekkoslovakia. Hellem var intendant i Landslaget Kunst i Skolen 1965–72. Han var intendant i Oslo Kunstforening fra 1976. Han var også styreleder i Foreningen Norske Grafikere 1964–70.

Kilde:

Gaustad, Randi. (2013, 3. juli). Einar Coldevin Hellem. I Norsk kunstnerleksikon. Hentet 20. oktober 2015 fra https://nkl.snl.no/Einar_Coldevin_Hellem.

 

 

2015

Se månedens bilde

2014

Se månedens bilde