H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
18.3-24.4.2016

MORTEN JENSEN VÅGEN - loophole  

SAL 2

Morten Jensen Vågen (1987) er opprinnelig fra Haugesund, og studerer for tiden ved masterprogrammet i billedkunst ved Kunstakademiet i Oslo (KHiO).

Utstillingen består hovedsakelig av arbeid som tematisk kretser rundt spørsmål knyttet til overvåkning, sikkerhet, og det offentlige rom. Vågen har bakgrunn som graffiti-maler og skater, og er særskilt opptatt av undergrunnskultur og subversive strategier. Han henter inspirasjon fra opprørske subkulturer og gester, og tar i enkelte tilfeller utgangspunkt i konkrete objekter fra det offentlige rom linket til sikkerhet og fiendtlig arkitektur.

Det eldste verket i utstillingen er The Walk fra 2013, hvor han frakter en kopi av en minibank via t-banen i Oslo, og er Vågens første performative videoeksperiment. I tillegg til dette verket presenterer han nyere malerier, skulpturer, og videoer, som har som fellestrekk at de har opphav i en form for performativ handling.

Kunstneren vil være til stedet på åpningen fredag 18. mars kl. 18.00.

Les mer: http://www.mortenjensenvaagen.com/

Utstillingen er støttet av Norske Kunstforeninger