H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
22.9 - 15.10.2017

NJÅL LUNDE       Sal 1           

NOOSbol

Haugesund Kunstforening viser utstillingen NOOSBOL av Njål Lunde. Utstillingen står t.o.m. søndag 15. oktober. 

Njål Lunde (f. 1973, Skudeneshavn, bosatt i Haugesund) legger vekt på dekorativ stilisering, en tydelig linjerytme, klart atskilte fargeplan og til tider stor detaljrikdom i arbeidene sine. Han viser en forkjærlighet for den tradisjonelle japanske kunstens visuelle, komposisjonelle renhet og stilisering, og forener det gjenkjennelige og dekorative med et mer gåtefullt surrealistisk uttrykk. Kunstkritikeren Trond Borgen har sagt følgende om Lundes arbeider: «…det som i første rekke gjør disse bildene så tiltalende er Lundes store visuelle og håndverksmessige presisjon og motivenes renhet: de virker dyppet i underbevissthetens klare, men likevel ugjennomtrengelige vaskevann, rengjort for alt slagg, glassklare men stadig gåtefulle.» (utdrag fra anmeldelse av utstilling på Hå Gamle prestegard)

Utstillingstittelen «Noosbol» er en omskriving av begrepet «Noosfære». «Noosfære» er et begrep blant annet benyttet av den franske teologen og naturfilosofen Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955). Til forskjell fra de sfærene som har sin opprinnelse i naturen som; atmosfæren, biosfæren, hydrosfæren og litosfæren, betegner Chardin «noosfæren» som «sfæren av den menneskelige tanke» - det tredje trinn i jordens utvikling, etter geosfæren og biosfæren.

Njål Lunde ser på «Noosbolet» (Bol: tilholdssted for dyr og insekter f.eks ormebol, vepsebol. -wikipedia) som det dystopiske motstykket til «Noosfæren». Der hvor Noosfæren er tanken om en høyere form for bevissthet, som vil føre menneskene til nye tilstander av fred og samhandling, leder Noosbolet tankene mot begreper som «Hive mind», «gruppetenkning», territorialitet og ekskludering:

«I motsetning til «Noosfæren» er det enkelt å tenke seg at «Noosbolet» kan betraktes utenfra. Nettopp dette forsøket på å betrakte og forstå samfunnsorganismen har vært en viktig rolle for kunsten i årtusener. Kunsten har gitt oss vesentlige bidrag til menneskelig erkjennelse, opplevelse og kommunikasjon. Kunsten har vært premissleverandør for hvordan vi tenker, hvordan vi føler, hvordan vi oppfatter oss selv og hverandre, og hvordan vi forholder oss til de store spørsmål. Jeg stiller meg selv innenfor denne ambisiøse tradisjonen», sier Njål Lunde.

I år er det nøyaktig 10 år siden Njål Lunde hadde sin debututstilling i Haugesund Kunstforening. I utstillingen NOOSBOL vil publikum bli presentert for helt nye arbeider i de kunstteknikkene Lunde gjennom mange år har gjort seg bemerket med: manuelt framstilte svipenntegninger i kombinasjon med nye teknikker som; digitale tegneprogram i 2d og 3d, og digitale trykketeknikker.

Njål Lunde er utdannet ved Bergen kunstskole (1995-1997) og ved Kunstakademiet i Oslo (1997-2001). Han har hatt separatutstillinger i Haugesund Kunstforening (2007), Hå gamle prestegard (2009/2010), Galleri Henrik Gerner, Moss (2013), Ålesund Kunstforening (2013) m.fl. Han har hatt flere omfattende utsmykningsoppdrag bla. i Sandnes, Stavanger, Randaberg, Drammen og Oslo. Lunde er innkjøpt av Haugesund Billedgalleri og Hå kommune. For mer informasjon om Njål Lunde: www.njallunde.com

Fotodokumentasjon: Haugesund Kunstforening/Gunvor Saltvik