Haugesund Kunstforening

Haugesund Kunstforening ble stiftet i 1913. Haugesund Kunstforening har hatt faste visningslokaler i Haugesund Billedgalleris lokaler siden 1959. I 1973 gav Kunstforeningen den faste samlingen til Haugesund kommune mot at kommunen sørget for utstillingslokaler for Kunstforeningens salgsutstillinger. I tillegg skulle det skaffes tilveie gode magasinforhold og visningslokaler for den faste samlingen. Lokalene som Haugesund Kunstforening benytter seg av i dag sto ferdige i 1978.

Haugesund Kunstforening presenterer årlig mellom 12 og 15 salgsutstillinger. Utover dette arbeider foreningen ”… ved utstillinger, utlodninger, foredrag og annen virksomhet [for å] fremme kjennskap til og skape interesse for bildende kunst”  (Haugesund Kunstforenings statutter).

Ønsker du å søke om utstillingsplass?
Haugesund Kunstforenings kriterier for å stille ut er strenge. Det kreves avlagt eksamen fra Kunsthøgskole eller Kunstakademi godkjent av Statens lånekasse for utdanning. Unntak herfra er utstillingspoeng oppnådd ved deltakelse på landsdelsutstillingene, Høstutstillingen, medlemskap i Norske Billedkunstnere (NBK) eller tilsvarende fagorganisasjoner.

Haugesund Kunstforening behandler søknader med prosjektbeskrivelse, digitale bilder og CV. Kunstforeningens provisjon er 35%. Haugesund Kunstforening betaler frakt én vei.

Haugesund Kunstforening disponerer vanligvis Storsalen (sal 1) og Lillesalen (sal 2) til sine salgsutstillinger.

Søknadsfrist:
Søknader behandles én gang årlig. NB! søknadsfrist for utstillingsplass i 2021 er 15. mars 2019.

Send søknad til: grethe.lunde.ovrebo(a)haugesund.kommune.no
 

Fakta om kunstforeningen:
Besøksadresse:
Haugesund Kunstforening
Erling Skjalgssonsgt. 4
Postboks 147
N-5501 Haugesund
Tlf. 52 74 41 80

Internett: www.haugesund-kunstforening.no

Styreleder: Jon Müller

Medlemskap

Et medlemskap i Haugesund Kunstforening har du glede av hele året!

Gratis adgang til alle utstillinger i regi av Haugesund Kunstforening, nyhetsbrev pr. e-mail, invitasjon til en rekke spesialomvisninger, kunstforedrag, konserter, gleden av å støtte en av landets mest aktive og betydningsfulle kunstforeninger, gratis lodd i årets store kunstlotteri

Enkelt medlemskap (inkl. ett familiemedlem på samme adresse) kr. 300,-

Innmelding i resepsjonen i Haugesund Billedgalleri eller på telefon:  52 74 41 80 (man-fre kl. 10-15).
Medlemskapet gjelder ett kalenderår.