UNDERVISNING

Barnehager, skoleelever og studenter sammen med lærere har gratis inngang til alle utstillinger. Bestilling hos Haugesund Billedgalleri tlf. 52 74 41 80, innen en uke før besøket. 

Haugesund Billedgalleri tilbyr undervisning med pedagog deler av året. 

Haugesund Billedgalleri er tilknyttet ”Den kulturelle skolesekken” (DKS). I Haugesund administreres DKS av skoleavdelingen i Haugesund kommune. Haugesund Billedgalleri samarbeider om produksjon av utstillinger, praktisk gjennomføring og finansiering av pedagogiske tjenester.

Kunstmuseet samarbeider også med DKS Rogaland fylke om ulike kunstproduksjoner og med Nasjonalmuseet om vandreutstillinger. For informasjon om tilbud kontakt gjerne Haugesund Billedgalleri tlf. 52 74 41 80. Velkommen til et hyggelig museumsbesøk!