HAUGESUND BILLEDGALLERI                                                  grafikksalen

16.1 - 7.6.2015

Åpent kontor - velkommen bak kulissene 

Et museum har mange oppgaver. Vi skal formidle kunst gjennom utstillinger, undervisning og omvisninger. Vi skal ta vare på kunstsamlingen vår, både når kunstverk er montert i utstillinger og når de er oppbevart i magasin. Å ta vare på kunst handler også om å få oversikt og kunnskap om hva vi har i samlingene våre, om å vurdere tiltak dersom kunst er skadet, å gjennomføre utbedringer eller sikre kunstverket mot ytterligere forringelse. Et museum skal også forske og aktivt forsøke å fornye seg, slik at stadig nye generasjoner og publikumsgrupper kan få kunnskap om og interesse for visuell kunst.

Mange av arbeidsoppgavene ved et museum er vanligvis skjult for publikum. Aktivitetene foregår bak kulissene, på kontorer eller i magasin. Hva skjer egentlig på et kunstmuseum? Hvilke arbeidsoppgaver står de ansatte overfor? Og hvordan foregår det?

Denne våren er Grafikksalen gjort om til et «Åpent kontor». Vi inviterer deg inn og kanskje får du et litt bedre innblikk i arbeidsdagen ved et museum. I ukedager vil ansatte arbeide med registrering av kunstverk, og du må gjerne ta en titt inn. Det er lov å forstyrre! Ja, det er rett og slett ønskelig!

Hjertelig velkommen bak kulissene!

For mer informasjon kontakt oss gjerne: tlf. 52 74 41 80 eller e-mail:
grethe.lunde.ovrebo@haugesund.kommune.no