formidlingsPROSJEKT: Ny i norge! 

Kan norsk Språk og kultur læres gjennom museumsbesøk og kunstaktiviteter? 

Kunstformidlingen bidrar til gode språkkunnskaper, økt trivsel og en lettere overgang til det nye livet i Norge.
— Gallerileder Grethe Lunde Øvrebø

Samarbeid med Breidablik læringsenter avd. Mottaksskolen i Haugesund
Det er en særlig viktig oppgave å bidra til at barn og unge møter ulike kunstneriske uttrykk tidlig, og at de får medvirke til og oppleve god kunst. I den sammenheng leter Haugesund Billedgalleri kontinuerlig etter måter å forbedre og utvikle formidlingstilbud slik at det inkluderer et bredt spekter av målgrupper. 

Mottaksskolen er Haugesund kommunes undervisningstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever i grunnskolealder (6-16 år). Elevene går på Mottaksskolen i ca. et år før de blir overført til hjemmeskolen sin. Dette gjelder både arbeidsinnvandrere, flyktninger, gjenforening og asylsøkere. På Mottaksskolen er målet at elevene lærer seg godt norsk, slik at de lettere kan følge den vanlige undervisningen når de begynner på hjemmeskolen. 

Våren 2015 startet Billedgalleriet et samarbeid med Breidablik læringssenter, avd. Mottaksskolen. De to enhetene utformet et spesialtilpasset formidlingstilbud til nyankomne minoritetsspråklige barn og unge i grunnskolealder. Formidlingstilbudet ble utviklet av kunstformidler Martha Ådland i samarbeid med kontaktlærer Inger Vaag Olsen. "Vi er svært glade for samarbeidsprosjektet med Mottaksskolen. I løpet av kort tid har vi fått bekreftet det vi mente ville skje: at kunstformidlingen bidrar til gode språkkunnskaper, økt trivsel og en lettere overgang til det nye livet i Norge", sier Gallerileder Grethe Lunde Øvrebø. 

Nytt språk, ukjente sosiale og kulturelle koder
Å flytte til et nytt land som barn medfører mange utfordringer. De skal lære seg et nytt språk, men støter også på ukjente sosiale og kulturelle koder. Formålet med prosjektet er at elevene gjennom sitt møte med kunst og kultur skal utvide sin forståelse av seg selv som individer og det nye samfunnet de nå er en del av og lever i. Gjennom opplevelse av og egenpraksis i ulike kunstneriske uttrykk lærer elevene norsk, utvikler kreativitet og skaperevne, øker sin forståelse av kunst som begrep og uttrykk, og får materialkunnskap og ferdigheter i kunst- og håndverksfaget. Undervisningen foregår i Haugesund Billedgalleri og i 2016 deltar ungdomsskoleelevene.