ÅRSMØTE 

Onsdag 4. april kl.1800 er det årsmøte i Haugesund Kunstforening. På årsmøtet velges nytt styre samt at årsmelding og regnskap blir godkjent. Dette er en ypperlig anledning for alle medlemmer til å bli bedre kjent med driften av foreningen.

Saksliste.

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av ordstyrer og referent.

3. Årsberetning 

4. Regnskap og budsjett

5. Innkomne saker

6. Valg.