H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
20.10 - 12.11.2017

SIMON NICHOLAS       Sal 1           

malerier

Haugesund Kunstforening ønsker velkommen til åpning av maleriutstilling av Simon Nicholas og utstillingen DE LETENDE av Giske Sigmundstad. Utstillingene åpnes av Susanne Svenseid, direktør for Norske Kunstforeninger. Velkommen til Haugesund Billedgalleri fredag 20. oktober kl. 18.00!

Simon Nicholas (f. 1954) er utdannet kunstner fra England og bor og arbeider i Oslo. Nicholas er kjent for sine monumentale malerier av det urbane menneskemylderet og sin helt særegne stil. Til utstillingen i Haugesund Kunstforening har han med seg et bredt utvalg av arbeider. Denne gangen er det malerier av publikum i kunstmuseer og gallerier som spiller hovedrollen.

Maleriene til Nicholas har ikke fotografiet som forlegg til tross for at de i utgangspunktet ser slik ut. Nicholas ønsker å konstruere, antyde og samtidig underminere en form for fotografisk virkelighet. Kunstneren er interessert i å lage komplekse bilder som forsøker å forene motpoler. Grensen mellom det reelle, det fiktive og det fotografiske i framstillingen problematiseres.

Ved første øyekast oppleves bildene som konvensjonelle, men etter hvert oppfattes de som gåtefulle fiksjoner hvor ikke alt stemmer. Maleriene ferdigstilles etter en utfordrende prosess med utallige korrigeringer og overmalinger. Overmalingene har til hensikt å undersøke hva som kan la seg gjøre av geometriske omstillinger og kaotiske opphopninger, innenfor bestemte rammer.

Nicholas har en omfattende utstillingsvirksomhet i inn- og utland og er representert i en rekke samlinger. Han er blant annet innkjøpt av TV2, Dagens Næringsliv, Gøterborgs konstnemnd, Skien Billedgalleri og Old Mutual Art Collection, London.

For mer informasjon om Simon Nicholas: www.simonnicholas.com

Fotodokumentasjon: Haugesund Kunstforening/Gunvor Saltvik