H A U G E S U N D    B I L L E D G A L L E R I 

13.6 – 3.8.2014

 

Hverdagsscener

– sommerutstillingen 2014 viser utvalgte arbeider fra kunstmuseets samling.

Grunnlovsjubileet 2014 er en fin anledning til å presentere ulike sider ved dagliglivet i Norge. I årets sommerutstilling ønsker vi å vise det hverdagslige, slik det er framstilt og tolket gjennom tidene, fra Billedgalleriets eldste kunstverk og fram til i dag. Tilreisende fra hele verden besøker kunstmuseet om sommeren. Da er det ekstra hyggelig å kunne viser arbeider med en spesiell tilknytning til Haugesund og regionen vår.

De første kunstverkene, anskaffet av Haugesund Kunstforening, har en tilknytning til regionen. Samfunnsmessige og geografiske forhold på den tiden foreningen ble stiftet (1. og 2. verdenskrig, vanskelige utstillings- og transportvilkår, små økonomiske ressurser (avhengig av donasjoner og gaver)), gjorde sitt til at samlingen ganske tidlig ble sentrert rundt kunstnere og verk med tilknytning til Vestlandet.

Kunstverk som skildrer hverdagslivets små og store hendelser, har fulgt samlingen fra begynnelsen og gjennom de hundre årene den har eksistert. Kunstnerne har tolket, og gitt uttrykk for det hverdagslige, på svært forskjellig vis og i ulike kunstneriske teknikker. Årets sommerutstilling viser et lite, men representativt utvalg fra kunstmuseets samling. 

Kurator: Ana Gonçalves.

Tre tema: Landskap – Fritid - Arbeid

Utstillingen viser arbeider knyttet til tre tema: Landskap, fritid og arbeid. De utvalgte arbeidene viser mennesker i dagligdagse aktiviteter uttrykt i landskap, stilleben, fritid og arbeidstid.

Landskapsbildene reflekterer vårt forhold til natur og steder. Enkelte gjengir et idyllisert syn på omgivelsene, andre skildrer et mer realistisk landskap hvor folk bor og arbeider. Den menneskelige tilstedeværelse er alltid av betydning i landskapsbilder. Selve landskapsmotivet kan være menneskeskapt (kultivert), kunstneren er til stede i sitt valg av motiv og som betraktere er vi på sett og vis også til stede i verket.

Noen kunstverk viser landskap fra regionen og den betydning natur- og værforhold har hatt for folk sine liv. Med farge, form, tekstur og teknikk får kunstnerne fram de ulike årstidenes atmosfærer, enten det er den presise lysgjengivelsen, morgentåke, snø- og islagte marker eller varme og solfylte dager.

Bo- og arbeidsforholdene langs kysten, fiskeriet og jordbrukets betydning, den moderne tidsinndeling, i på den ene siden en effektiv arbeidstid og på den andre siden økt fritid, er også tydelig gjenspeilt i kunstsamlingen i Haugesund Billedgalleri.

Dagliglivet kommer også til syne i en rekke kontemplative, intime interiørbilder, og i verk som viser sosiale og huslige gjøremål. Interiører, møblement og dekor forteller noe om menneskenes nære omgivelser og om deres stand og stilling. Bilder av ulike typer kollektive feiringer symboliserer overskudd, framgang og kulturell identitet.

Stilleben-motivene er nært forbundet med et samfunns bekymringer og uro, og inneholder mye symbolsk mening. Kunstnerne bak arbeidene var opptatt av å gjengi dagligdagse motiver som blomster, rå eller tilberedt mat, og/ eller gjenstander som gjerne er forbundet med det å spise og drikke.

Ut over 1900-tallet, i etterkant av 1. og 2. verdenskrig, den Russiske revolusjon og de harde 30-åra, ble de sosiale og politiske konsekvensene av et fritt og selvstendig Norge, nye politiske og sosiale ideer, som også påvirket kunstnerne.

Etterkrigstidens moderne forbrukersamfunn og økonomiske vekst har utfordret tradisjonelle oppfatninger av kjønn, identitet, sosiale strukturer, politikk og globale relasjoner. I sin ytterste konsekvens har det også gitt kunsten en ny kontekst.

Begynnelsen av det 21. århundre har vært mer mangfoldig enn noensinne. Kunsten har gått i mange retninger og med ulike uttrykksformer. Haugesund Billedgalleri sin samling viser oss noe av den visuelle kunstens mangfoldighet i et tidsspenn på over hundre år.

Fotodokumentasjon: Ana Goncalves