H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
10.2-12.3.2017

TERJE MEIDELL SKARE     Sal 1           

REtrovers

Haugesund Kunstforening ønsker velkommen til åpning av nye utstillinger med Terje Meidell Skare (maleri, tegning) i sal 1 og Catrine Thorstensen (tegning, 3D-animasjon) i sal 2. Velkommen til utstillingsåpning i Haugesund Billedgalleri fredag 10. februar kl. 18.00.

Terje Meidell Skare                     Retrovers
Sal 1

Terje Meidell Skare (f. 1954, bosatt på Kjerrgarden/Askøy) er kjent som surrealisten fra Vestlandet. Helt siden debuten i 1987 har han holdt fast på sitt unike formspråk. I 1994 stilte han ut i Haugesund Kunstforening og kunstkritiker Trond Borgen omtalte arbeidene hans i rosende ordelag: «Hans bilder ligner ikke på noen andre norske maleres – han skiller seg ut i enhver sammenheng med en distinkt personlig stil og et gåtefullt billedmessig innhold.» (Stavanger Aftenblad, 9/11-1994). Vi gleder oss til et gjensyn med denne høyst originale og fantasirike kunstneren. Slik beskriver Terje Meidell Skare selv kilden til arbeidene sine:

 I og omkring dei oppreiste

 Forteljingar om menneskeslekta sitt forhold til
grunnkreftene i tilværelsen,
om det å vekse ut i frå ei uskuld,
nærast medvetlaus tilstand innanfor ei naturmyte
og inn i ei kulturmyte.
Forteljingar i spenningsfelta
mellom natur-kultur,
spor av natur i kulturen
og spor av kultur i naturen,
samanheng og spalting.
Forteljingar om denne storslagne oppvakninga,
frigjeving og erkjenning,
men også forvirring, sjøvbedrag,
angst og ein nærast kvilelaus, febrilsk søken etter
Gudar og forklaring.
I denne søken eller vokster,
i dette menneskeforetak,
kall det gjerne opprør eller utvikling
er det eg hentar inspirasjon og materiale
til bileta mine. (Terje Meidell Skare)

Terje Meidell Skare er utdannet ved Vestlandske kunstakademi (1982-1987). Han har bla. hatt separatutstillinger i Fylkesgalleriet i Sogn og Fjordane (1990), Bergen Kunstforening (1991) og Haugesund Kunstforening (1994). Han har deltatt på Vestlandsutstillingen og Høstutstillingen. Meidell Skare er innkjøpt til Haugesund Billedgalleri. 

Utstillingen er støttet av Norske Kunstforeninger

Fotodokumentasjon: Haugesund Kunstforening/Gunvor Saltvik