H A U G E S U N D    K U N S T F O R E N I N G
24.4 - 29.5.2016

Trine hovden     Sal 2           

Mellomtilstander - keramiske arbeider

Seksualitet, kjønn, kropp, identitet, tilhørighet, erindring…. Haugesund Kunstforening ønsker velkommen til vårens to siste salgsutstillinger. Vi har gleden av å presentere Marit Victoria Wulff Andreassen med tegninger i sal 1, og Trine Hovden med keramiske arbeider i sal 2. 

Tidsbegrepet og gjentagelsen er gjennomgående tema i arbeidene til Trine Hovden (f. 1976, Bergen). Hun er opptatt av spørsmål rundt identitet og tilhørighet i forhold til geografi, slekt og familie. Med utgangspunkt i bilder og problemstillinger fra egen familiehistorie utforsker hun den individuelle og kollektive erindringen.

Hovden arbeider med leire og silketrykk med utgangspunkt i fotografiet. Ved å kombinere klassiske keramiske kvaliteter og materialer med grafiske teknikker skaper hun sitt eget individuelle utrykk. De keramiske materialene gir andre utrykk enn pigment; transparens, glassdannelse, dybde, opacitet og brenningens innvirken på fargeoksydene er særegent for den keramiske overflaten. De grafiske trykketeknikkene gir presisjon, repetisjon og et stort og annet uttrykksregister i overføring av motiv. Kunstneren blander ulike teknikker, maler, heller, sjablongtrykk og fotobasert overføring.

Til utstillingen har Hovden med seg helt nye arbeider, som vises for første gang i Haugesund. I senere tid har hun begynt å rent fysisk bryte opp bildene ved å skjære dem opp i strimler. Kunstneren samler dem igjen på ulike måter, mens i noen arbeider benytter hun strimlene som et byggemateriale. Dette har tilført arbeidene hennes en mer skulpturell og abstrakt karakter.

Hovden er ikke opptatt av å fortelle en bestemt historie, men ønsker å formidle en stemning og å åpne opp for assosiasjoner. Det ligger en brutalitet i selve makuleringshandlingen samtidig som materialet har mange forføreriske og nærsynte kvaliteter.

«For meg handler arbeidet både om tapt tid, men også hvordan det som har vært ikke forsvinner med transformeres til noe nytt. På denne måten kommer det også til å handle om det ukjente, forventninger og om nye muligheter. Jeg er opptatt av nyansene i repetisjonen som ikke er nøyaktig den samme. Gjentagelsen innebærer forandring og den har noe av både fortiden og fremtiden i seg.» (Trine Hovden)

Trine Hovden er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (Diplom 2005). Hun har hatt separatutstillinger blant annet på kunstmuseet i Nord-Trøndelag, Kunstnerforbundet og Galleri Format i Oslo. Hun har deltatt på mange gruppe- og kollektivutstillinger i utlandet, bla. Korea, Tyrkia, Frankrike, Danmark og Tyskland. Hovden har også mottatt en lang rekke stipendier og er innkjøpt av Fondet for innkjøp av samtidskunsthåndverk flere ganger. Hovden er innkjøpt av Kunstmuseet Nord-Trøndelag og representert i Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim og KODE Bergen. Mer informasjon: http://trinehovden.tumblr.com/

Utstillingen er støttet av Norske Kunstforeninger

Fotodokumentasjon: Gunvor Saltvik