HAugesund Billedgalleri
09.06 - 06.08.2017

Less is more - Trygve Goa (1925-2013) - linoleumssnitt (sal 2)

I sommer viser vi et utvalg fra kunstmuseets samling av grafiske blad av Trygve Goa (1925-2013). Goa var en av grunnpilarene i det Haugesundske kunstliv. Han regnes også som en av regionens mest betydelige kunstnere og en av landets viktigste linosnittere. Haugesund Billedgalleri arbeider med å dokumentere kunstnerskapet hans.

Trygve Goa sin kunst tar opp i seg eksistensielle temaer som; «det ondes problem», maktmisbruk, overgrep og de svake i samfunnet. Goa var også opptatt av modernitet og formale problemstillinger som; form, flate, modernisme, forholdet mellom svart og hvitt, -hva er et bilde? -hvor lite skal til for å skape et innholdsmessig sterkt og formmessig interessant bilde?

Trygve Goa begynte sitt kunstnerskap med et figurativt, stilisert og ekspressivt uttrykk som etter hvert gikk over til mer og mer forenklede motiver, der form og innhold smeltet sammen. Det kunstneriske uttrykket er originalt og nyskapende. Han har sin gjenkjennelige grafiske «strek» og uttrykk. Med knappest mulige virkemidler søkte han å oppnå et maksimalt uttrykk og innhold. Goas kunst er et svært godt eksempel på en ekspressiv modernisme, der det formale veier like tungt som det innholdsmessige.

Goa var en samfunnsengasjert kunstner, men tok sjeldent tak i konkrete hendelser i Haugesunds historie. Ett eksempel er likevel de to jubileumstrykkene fra 2004. Haugesund Kunstforening tok initiativ til å få laget to jubileumstrykk i 2004, da byen feiret sitt 150 års jubileum. Motivene, utført i en blandingsteknikk m/ fargelinoleumssnitt, viser byens kjente silhuett med hus og «Nordsjøhallen» på Risøy. Begge trykkene og mange flere kan ses på sommerens utstilling.

Fotodokumentasjon: Gunvor Saltvik